V kině možná ženy na celém světě vzdychají nad opálenými krasavci s dmoucími se svaly, hlubokým pohledem očí, havraní kšticí, luxusním kabrioletem a značkovým oblekem, doma by ho však podle všeho nechtěly ani za nic. Podle rozsáhlého průzkumu provedeného na více než dvoutisícovce indických žen různého věku a postavení jsou spíš než bohatí fešáci v kursu muži čestní, zodpovědní, jemní, inteligentní, laskaví a střízliví. Pokud ještě navíc berou svou partnerku jako sobě rovnou, jsou věrní, nehovoří hnusně o ženách a nepropadají záchvatům agresivity, pak ještě lépe.
Výsledky výzkumu byly prezentovány čtenářům posledního vydání týdeníku Outlook a je až překvapivé, jak se požadavky indických žen na „ideálního partnera“ zjevně nikterak neliší od naší evropské představy. Nebo ano? :-)
Přesto se autor článku pozastavuje nad okázalým nezájmem dotazovaných žen o majetkové poměry dotyčného Pana Božského, stejně jako o krásu jeho tváře či těla. Co bylo naopak hodnoceno na škále od nuly do deseti nejvýše bylo umění naslouchat, čestnost a schopnost nepovyšovat se nad ženu. A kdo úplně propadl u naprosté většiny žen? Taky žádné překvápko: Alkoholici.
Poněkud pikantní je fakt, že zatímco důležitost sexuální souhry obou partnerů pro vztah demonstrovalo celých 75 procent žen, něco přes padesát procent respondentek prohlásilo, že by muž měl být před svatbou panic!

A co vy? Jaký by podle vás měl být ten Pravý?
Reklama