Někdy mám pocit, když se začtu do ženských magazínů jako je ten váš, že ženy jsou světice a muži buď neschopní hlupáci, nebo sobečtí a agresivní ješitové. Proto jsem se odhodlal k tomu, abych se vám svěřil se svým osobním příběhem. Pokusím se jej popsat co možná nejlépe.
Se svou ženou jsem se seznámil ještě za studií na vysoké škole. Cca po roce jsme se vzali a velkou měrou i díky vstřícnosti mých rodičů jsme měli zanedlouho i střechu nad hlavou. Dalo by se říci, že naše manželství bylo celkem poklidné, nejsem konfliktní typ a všechny vznikající konflikty se snažím řešit ještě dříve, než se rozhoří. Jediným vážnějším problémem byl od počátku našeho soužití manželčin vztah k penězům. Dokázala neuvěřitelným způsobem roztočit jakýkoliv obnos, a to bez ohledu na to, zda zmíněná částka byla určena na běžné výdaje nebo třeba na splátky půjčky či na telefon. Vzniklé mezery v rozpočtu jsem vždy nějak zacelil, nezřídka za cenu půjčky od přátel, ale o penězích se u nás diskutovalo stále a stále to nikam nevedlo. Teprve když jsem veškeré důležité platby nechal posílat z banky trvalým příkazem, situace se o něco zlepšila. Z řad svých známých jsem slýchal i řeči, že nechápou, jak s takovou osobou mohu žít, ale já měl vždy stejnou odpověď: Svou ženu miluji a koneckonců, ani já nejsem bez chyby, tak nač z toho dělat drama…
Jak se však později ukázalo, mojí největší chybou byla právě láska k manželce a snaha za všech okolností udržet rodinu. Naší dceři bylo sedm let, když si má žena našla přítele a oznámila mi, že se mnou končí a že se chce rozvést. Nechtěl jsem s rozvodem souhlasit a snažil jsem se s mojí ženou celou situaci probírat a hledat východisko, které by bylo co nejméně bolestné hlavně pro naše dítě. Ona ale trvala na rozvodu. Když nabyla dojmu, že po dobrém to se mnou nepůjde, rozhodla se pro radikální řez. Jedno sobotní dopoledne, kdy dcera odjela na výlet se skautským oddílem, mě manželka pod záminkou usmiřování zlákala k sexu. Poté ihned vyhledala gynekologa a policii, kde oznámila, že jsem ji znásilnil. Byl to pro mne šok. Následovaly nechutné výslechy a soudní pře, která naštěstí dopadla vyřčením mé neviny. Ale ty chvíle, které jsem prožil, bych nikomu nepřál. Dokonce i moje vlastní sestra se ode mne na jednu chvíli odvrátila a málem celému tomu divadlu uvěřila. Rozvod se nakonec samozřejmě uskutečnil, dceru máme ve střídavé péči, s bývalou ženou se vidím, jen pokud to je nezbytně nutné. Přišel jsem o rodinu a o ženu, ale také o iluze, že láska je čistý vztah založený na důvěře dvou lidí…

Jirka
Reklama