Ve vývoji hormonální antikoncepce zaznamenáváme v současnosti dva trendy. Prvním z nich je snižování dávky hormonů obsažených v pilulce. Je prokázáno, že redukce vedlejších negativních účinků je přímo úměrná jejich dávce. Naopak, se snižující se dávkou hormonů neklesá pozitivní efekt. Druhým trendem je hledání nových typů hormonů, které by samy o sobě měly vliv na snížení nežádoucích účinků antikoncepce.
Prvnímu zmiňovanému trendu plně odpovídá tzv. extrémně nízkodávková antikoncepce, zastoupená na našem trhu přípravky Minesse a Mirelle.
Novou je tato antikoncepce v několika směrech. Po mnohaleté stagnaci přinesla nový limit ve snižování dávky hormonů. Oproti velké části současně dostupných přípravků představuje se svými 15 mikrogramy estrogenní složky poloviční dávku se stejným antikoncepčním efektem. Oproti standardnímu 21dennímu dávkovacímu režimu má i jiné dávkovací schéma. V jednom balení je 24 účinných tablet + 4 tablety bez hormonů (placebo). To znamená, že se užívá kontinuálně po celý 28denní cyklus, bez obvyklé pauzy v dávkování, čímž výrazně snižuje tzv. chyby v užívání, které jsou právě velmi často způsobeny přestávkou v dávkovacím schématu. Prodlouženým podáváním aktivních tablet rovněž výrazně redukuje výkyvy v hormonálních hladinách a přináší tak větší komfort během cyklu s minimem vedlejších nežádoucích účinků.
Klinické testy, které porovnávaly uživatelky extrémně nízkodávkové antikoncepce s uživatelkami se standardní antikoncepcí, prokázaly stejnou antikoncepční účinnost, stejné potlačení vaječníkové aktivity. Studie prokázala, že snížení dávky hormonů pravděpodobně vedlo ke snížení subjektivních nežádoucích účinků, jako je bolest hlavy, nevolnost, otoky dolních končetin aj.
I u této antikoncepce existují stejná omezení v předepisování jako u standardní hormonální antikoncepce.

Kterým ženám je tedy extrémně nízkodávková antikoncepce určena?
- ženám, které doposud neužívaly hormonální antikoncepci a chtějí ji začít užívat
- ženám užívajícím v současné době antikoncepci s vyšší dávkou hormonů, které:
- citlivě reagují na vyšší dávky hormonů
- mají potíže v 7denní pauze mezi užíváním
- mají potíže s dodržením dávkovacího režimu
- ženám, které nechtějí antikoncepci s vyšším dávkováním hormonů
- ženám ve vyšším věku (nad 35 let)
- rizikovým skupinám (např. kuřačky).

Extrémně nízkodávková hormonální antikoncepce splňuje požadavky moderní ženy, která hledá přípravek s důrazem kladeným na bezpečnost, účinnost a určitou exkluzivitu. Přípravek, který jí může zajistit dostatečnou kontrolu cyklu a dopřát požadovaný komfort v běžném životě.
Stránky, kde si můžete přečíst zajímavé informace jsou: www.zenaawyeth.cz
Reklama