Učitelstvo se rozdělilo na dva tábory. První tvrdí, že pojmy jako dyslexie jsou novodobým výmyslem. Pomalejší děti byly ve třídách vždy, číst a psát se většinou dříve či později naučily, nikdo nic zvláštního kvůli nim nevymýšlel. Druzí razí názor, že dyslexie je vývojová porucha, kterou lze cíleným úsilím napravit, zatímco neindividuální přístup a špatné hodnocení dyslektiků ve výuce může jejich problém naopak prohloubit.
Dyslexie není podle odborníků legrace - porucha prý postihuje vnímání, paměť, dokonce i obratnost rukou a ve svém důsledku přináší navíc časté problémy psychické přerůstající až do těžkých depresí. Dyslektici totiž nemají poruchu intelektu a jejich frustraci přispívá, že si to mnozí o nich nemyslí. Víc než kdy jindy je proto v jejich případě důležité každé povzbuzení a pochvala, osobitý přístup ze strany učitelů i za cenu, že zpočátku budou postiženému žáčkovi nenápadně zadávat jednodušší úkoly a za jejich splnění ho pak před celou třídou náležitě pochválí. I to může totiž rozhodnout o tom, zda z dyslektika vyroste člověk, který bude mít trvalé problémy se čtením a psaním nebo rétorik, u něhož byste po nějaké dyslexii rozhodně nepátrali.

Jak poznáte dyslexii u dítěte do 8 let? (Podle Britské asociace pro dyslexii)
- Naučilo se vaše dítě pozdě mluvit?
- Má problémy se čtením?
- Píše písmena a čísla v nesprávném pořadí?
- Zdá se vám jinak chytré a bystré?
- Potřebuje si při počítání pomáhat prsty či jinými pomůckami déle než jeho vrstevníci?
- Špatně rozeznává pravou a levou stranu?
- Je dost nemotorné?
(Tři kladné odpovědi už mohou poukazovat na přítomnost dyslexie)
Reklama