Když jsem byla malá holka, moji rodiče oplývali takovým množstvím dovolenkových aktivit, že na nějaké prázdninové učení mi vůbec nezbýval čas – zkuste si na někde na horách tahat v batohu hromadu učebnic nebo mezi pádlováním v lodi drtit rovnice. Mí rodiče ostatně zastávali názor, že učit se má dítě ve škole, od toho přece škola je. Ve zbytku prázdnin jsem odpočívala po náročném pobytu s rodiči s babičkou na chatě. Babička byla uznalá žena a chápala, že prázdniny, jak ona říkala vakace, jsou od toho, aby měl člověk prázdno.
Hned nad naší chatou měla chatu moje kamarádka Martina. Měla rodiče podstatně klidnější než já, kteří s ní trávili prázdniny na chatičce. Každý den jsme na Martinu museli čekat, než se šlo k vodě, protože ona se denně musela hodinu a půl učit se svým tatínkem. I když bylo takové horko, že se vzduch tetelil nad asfaltem a jediné místo, kde se dalo vydržet, bylo pod hladinou řeky, i tehdy seděla Martina u nich před chatou s tátou pod slunečníkem a šprtala a šprtala…
Ostatní děti, jejichž rodiče nebyli extrémisty, se začínaly učit tak 14 před koncem prázdnin, aby oprášily vědomosti a byly připravené na začátek dalšího roku.
Nikdy jsem nezjistila, jak je to správně. Nutit děti o prázdninách do učení, aby všechno nezapomněly, nebo naopak nechat jejich hlavičky v klidu odpočívat, aby se jim vědomosti za celý rok rozležely a ony byly schopné lépe přijímat nové informace? Nelze to zjistit ani porovnáním výsledků, protože jsme s Martinou obě přibližně stejně úspěšně absolvovaly stejné typy škol. Byly to tedy pro Martinu zbytečně proučené hodiny a hodiny každé prázdniny, nebo to je jen výjimečná náhoda, že dítě, které se o prázdninách neučilo, nějakým nedopatřením dostudovalo?
Protože vlastně dodnes nevím, jak se k tomu správně postavit - a moje kamarádka dětská psycholožka ostentativně hlásá, že děti se o prázdninách učit nemají, zatímco se svou dcerkou kradmo pravidelně obden učí – zajímalo by mě, jaký názor na to máte vy a co u svých dětí praktikujete. Učí se o prázdninách vaše děti, nebo odpočívají? Teď, před koncem prázdnin, je to otázka nanejvýš aktuální.
Reklama