O tom, co jsou to „Adopce na dálku“ jsme už v červenci psali. Také jsme vám představili „naši“ holčičku Mwajabu z Ugandy. Mnoho z vás možná uvažuje o tom, že se také stane adoptivním rodičem, ale na mysl se vám vkrádá otázka: Přijdou moje peníze opravdu tam, kam je posílám? Můžu mít jistotu, že z nich bude mít užitek opravdu „moje“ dítě?
Odpověď na tuto otázku jsme hledali u Lenky Černé, která v Arcidiecézní charitě projekt vede a která sama v místech, kde se pomáhá, strávila hodně času (mimo jiné jako učitelka). „V každé zemi zaštiťuje projekt Adopce na dálku partnerská organizace Arcidiecézní charity Praha, která platí pro děti školné, nakupuje školní uniformy a pomůcky, dohlíží na lékařskou péči a její sociální pracovníci neustále děti monitorují. Organizace také vede účetnictví a na všechny nákupy si ponechává stvrzenky,“ vysvětluje Lenka Černá. „Adoptivní rodiče se také nemusejí obávat, že by jejich peníze ´spolkla´administrativa projektu. Arcidiecézní charita Praha se všemožně snaží své náklady minimalizovat, takže na uhrazení nákladů souvisejících s projektem si ponechává pouhých 8 %. Jen pro srovnání - většina podobných mezinárodních organizací si na náklady strhává 15 - 40 %.“
Na výběru dětí do databáze pro adopci se podílejí místní sociální pracovníci a učitelé, kteří se vyznají v místních podmínkách a jsou informováni o tom, jak rodina dítěte žije a v jaké se nachází situaci. Ale adopce nejsou jedinou aktivitou, na které se Arcidiecézní charita Praha podílí. Věnuje se také dalším projektům, které mají dětem především v Ugandě a Indii vylepšit životní podmínky, takže například shání peníze na stavbu veřejně prospěšných staveb – škol, knihoven a nemocnic, kterých je v těchto místech nejen zoufalý nedostatek, ale navíc ty stávající obvykle neodpovídají ani těm nejskromnějším hygienickým normám.
Například na první fotografii vidíte školu pro sirotky v Maranatha v Ugandě, kde byly dvě třídy oddělené pouze několika pruhy dřeva a v deštném období bylo téměř nemožné zde vyučovat. Letos v únoru byla slavnostně otevřena škola nová, na jejíž budovu poskytlo prostředky Sdružení česká katolická charita z Tříkrálové sbírky 2001. Škola v současné době slouží asi 350 dětem, z nichž více než 270 dětí má svého „adoptivního“ rodiče v České republice. Jedná se o sirotky a děti z nejchudších rodin v celé oblasti. Škola se pyšní třemi krásnými třídami, knihovnou, kanceláří, kuchyní a hygienickými toaletami.
Dalším tíživým problémem v Ugandě je zdravotnictví a péče o novorozence, proto jedním z dalších projektů Arcidiecézní charity Praha ve spolupráci s partnerskou organizací pro Adopce na dálku® World in Need Uganda je První českou nemocnici a škola pro porodní asistentky v rovníkové Africe.

Více informací k tomuto tématu najdete na internetových stránkách www.charita-adopce.cz.