Možná jste už někdy slyšeli slovní spojení „adopce na dálku“, ale stejně si pořád nedovedete představit, co to znamená. Protože nás tento projekt zaujal, rozhodli jsme se více vám jej přiblížit prostřednictvím stránek Žena-in.cz. V následujících týdnech a měsících se budeme věnovat jak projektu samotnému, tak jednotlivým osudům „adoptivních dětí“ a jejich „adoptivních rodičů“. Navíc už teď můžu prozradit, že se redakce Ženy-in.cz rozhodla tímto způsobem adoptovat holčičku. Odkud je, jak se jmenuje a jak vypadá, to se brzy dozvíte…
Co je to vlastně Adopce na dálku? Jedná se o projekt Arcidiecézní charity Praha, zaměřený na trvalou pomoc dětem, kterým jejich rodiče či zákonní zástupci nemohou poskytnout ani základní péči (například dostatek jídla nebo vzdělání). Za finanční příspěvek „adoptivního rodiče“ je o dítě postaráno bez toho, aby muselo opustit své zázemí, místní kulturu a zvyky.
Adopce na dálku je v současnosti jedním z nejefektivnějších a nejmodernějších způsobů rozvojové pomoci, protože „adoptivní rodič“ přesně ví, jak byly jeho peníze použity. Děti navrhované k „adopci“ vybírá skupina místních sociálních pracovníků a učitelů. Arcidiecézní charita Praha od nich obdrží fotografie dětí společně s informacemi o rodině a prostředí, ve kterém vyrůstají. Tyto podklady jsou posílány „adoptivním rodičům“. Navíc každý rok obdrží „rodiče“ vysvědčení dítěte a zprávu o tom, jaký pokrok jejich dítě díky poskytované pomoci udělalo. Osobní přístup obou stran je ještě umocněn tím, že dítě svému „rodiči“ pravidelně dvakrát ročně píše.
Chcete kluka, nebo holku? Malého caparta, nebo desetiletou slečnu? Výběr záleží jen na vás, pracovníci Arcidiecézní charity na vás nebudou nijak tlačit ani vám vybrané dítě rozmlouvat. V současnosti můžete „adoptovat“ dítě z Indie, Ugandy nebo Litvy. Roční příspěvek je od 4 900 do 7 000 korun. Kromě toho samozřejmě můžete přispět libovolnou finanční částkou třeba na výstavbu škol nebo zdravotnických zařízení v místech, kde je to nejvíce potřeba.
Příště se dozvíte, jak si můžete dítě vybrat, jak probíhají platby apod.

Více informací získáte na adrese Adopce na dálku, Londýnská 44, Praha 2 120 00, tel. 02/24250905 a 02/22510488, fax. 02/22522352 nebo na internetové stránce www.charita-adopce.cz.
Reklama