Opět pokračujeme v našem seriálu Staré dobré časy, ve kterém vám přinášíme úryvky z knihy „Rady všeliké, domu, hospodaření i jinému činění domácímu dobře prospívající“ vytištěné v 19. století v katolické tiskárně ve Vimperku.

Ženička budiž v témdni vždy dobře upravená, byť i v šatu všedním chodícím, zástěru by každičkého rána měla čistou sobě vzíti, by domu a muži svému v špinavé fěrtuše ostudy neplodila. Taktéž živůtek či košili spodní kmentovou neb plátěnou i kalhoty spodní ženské nutno jest každičkého rána čisty míti, neb horšího snad ani nemůž´ býti, nežli ženička něžná líbezná, kteráž po přejití vůkol odeuru nedobrého zanechá tolik co pukl bradatý. Též čepečku či šátku čistého vždy nutno na hlavě pečlivě učesané míti, netoliko coby hlavy ozdobu, též však vlasy ochrániti proti prachu i paprskům ostrým slunečním třeba. O nedělích nutno jest zástěry bílé štykem zdobené přes šaty sváteční hedvábné neb vlněné na se vzíti a šátku či čepečku všedního pěkným hedvábným vyšívaným neb čepečkem bílým zdobným nahraditi.
Žínka chytrá neponechává toliko Bohu a přírodě, by jí podle svého uvážení krásy nadělili, než starati se sama počne, by hebkou pletí bílou svou sametovou i vlasem lesklým jemným mužíčka svého okouzliti dokázala. V čase zimním, kdy fujavice okny otřásá a sníh se sype, bělostnou hebkou pleť si denním omýváním sladkou smetánkou udržíme, ana vstřebavše tuku v smetaně chovaného jemnější se stávati bude. Do smetánky i žloutku přimíchati můžeme. Před nepohodou mrazem bodavým tváří i rukou dobrým sádlem škvařeným natřeme, ano tak dobře pleti uchrániti před omrzáním může. Rukou také tak ochráníme, any však ještě dobrým štuclem či rukávníkem zvaným před nepohodou chráněny by býti měly. V čase vedřin pleti bílé před slunečními paprsky ostrými bodavými všemožně uchrániti se snažíme, nejen slunečníkem, jež namnoze při konání všelikém překážeti může, též i klobouky lehkými slámovými neb orobincovými s střechou tak širokou, by celého obličeje před sluncem naráz uchrániti mohla. Paží i krku též před sluncem ochrániti nutno lehkými šatmi hedvábnými, a na ruce rukaviček háčkovaných s jemné příze navlékneme. Toho-li zavčasu neučiníme, ostré paprsky sluneční mohou pleti nám sežehnouti do nepěkné červeni nachové, a to i nezřídka puchejře vodou napučené se ukážou a z nich pak strupův hrubých stávati se může. Která z ženiček často na slunci pobývá, tváře své a paží neochraňujíc, k stáru pokožka její sčernalá jest a plna skvrn ohavných fialových, ana i smrtí nehezkou na to s světa sejíti může.