Pětatřicet let vdaná americká psycholožka Susanna Sarnoffová definovala deset fází „normálního manželství“. Ač je ve svém partnerském svazku, jak sama tvrdí „relativně velmi šťastná“, v definicích se nevyhýbá až nezvykle naturalistickým tvrzením.

První fáze 1. až 2. rok - Jaro. Svítí slunce optimismu, vše kvete, ptáci zpívají, první housle hraje sexualita. Partnerčina podprsenka je něčím úžasným. Kalhotky taky.

Druhá fáze 3. až 4. rok - Začínají všední dny, které se nemusí vždy slučovat s původním obrazem, jaký partneři o manželství měli. Pozor na tchýně a rady kamarádek (kamarádů)!

Třetí fáze 5. až 6. rok - Děti už dávají zabíračku. Ještě, že máme tchýně. Sexualita sice trochu ustupuje do pozadí, podprsenka nic neznamená, povaluje se tu i onde, kalhotky - když už tak hodně erotické, sílí však pocit zodpovědnosti.

Čtvrtá fáze 7. až 8. rok - Hrůza hrůzoucí. Nastává nejvíce potíží. Partneři hledají společný životní cíl. Tchýně jim pomohla vypiplat děti z nejhoršího, je třeba se definitivně osamostatnit, usadit. Role jsou jasně definované.

Pátá fáze 9. až 11. rok - Riziko rozvodu přestává být tak markantní. O investicích je rozhodnuto, budoucnost naplánovaná, finance děleny dohodou. Sexuální život musí sem tam okořenit extravagance.

Šestá fáze 12. až 14. rok - Ženy spějící ke čtyřicítce činí první velké bilance. Některé se výstředně vylepšují, jiné naopak rezignují.

Sedmá fáze 15. až 20. rok - Partnerský vztah je zvyk, stereotyp, nuda. Dochází k záletům motivovaným u žen spíše sexuálním strádáním, u mužů citem. Nejvíce rozvodů ze strany něžného pohlaví.

Osmá fáze 21. až 25. rok - Muži mají tendenci začínat novou kariéru a občas i nové partnerské vztahy. - Pevné. Ženy se emancipují až feminizují. Cíle obou partnerů jsou výrazně odlišné.

Devátá fáze 26. až 30. rok - Děti odešly z domu se vším, co dokázaly odnést. Partneři začínají trpět zdravotními neduhy, jeden potřebuje druhého, vzájemné vztahy se opět upevňují.

Desátá fáze nad 30 roků - Podzim. Slunce optimismu zapadá, kytky vadnou, ptáci přestávají zpívat, první housle hraje vděčnost. Parterčina podprsenka je však spíše odpuzující a kalhotky také...
Reklama