Vraťme se k otázce, která byla položena v závěru minulého dílu našeho seriálu Biologie lásky: jak dát do souladu skutečnost, že jsme geneticky naprogramováni k rodinnému životu s dvojakou strategií (strategií udržování stabilní rodiny a potřebou „divoce rozsévat své sémě“) lidského samce?
Jedním řešením je omezit náhodné mimopárové sexuální styky pouze na oblast fantazie. Lidská představivost umožňuje snít o sexuálních zážitcích, nebo použít jako náhražku erotické filmy, časopisy... Je zde celá řada možností od milostných románů až po tvrdou pornografii. Na této formě ventilování erotických potřeb bylo vybudováno celé podnikatelské odvětví.
Jiným řešením je mít sexuální styky s prostitutkami. Je přitom riziko nákazy, v některých kulturách i ostudy a odsouzení, ale nehrozí při tom vznik rodinu ohrožujícího párového vztahu – takovéto setkání je obvykle tak neosobní, že je nepravděpodobné, že se vyvine nějaká hluboká náklonnost.
Jiná mužská strategie by se dala nazvat „bezcitným sváděním“. Žena je v tomto případě jen náhodnou známostí, předmětem mužova pokusu „zabodovat“, je spíše sexuální obětí než partnerkou. Muž přistupuje k celému setkání tak chladně a cílevědomě, že nebezpečí citové vazby z jeho strany je zanedbatelné. Dosáhl svého cíle, ztrácí zájem a hledá další „oběť“.
Na konci škály svádění je ta nejdrsnější strategie – znásilnění. Muž, jemuž se nepodařilo dosáhnout svého konečného cíle, vystupňuje přesvědčování do krajnosti a nakonec se uchýlí k tělesné síle (jedná se o tzv. „znásilnění na schůzce“). Dále už je jen divoká strategie úplného násilí (např. „znásilnění sadistické“ a „znásilnění vojácké“).
Protože jsou lidští samci hnáni touhou po „genetickém sebevyjádření“ zmíněnou dvojí strategií, byla často zaváděna sociální pravidla, která by je orientovala jedním směrem – ke starostlivé rodinné strategii, pryč od rozsévání semene. Ve většině společenských zřízení se dnes cizoložství, bigamie, prostituce, svádění a znásilnění různým způsobem trestá. Některé tresty se omezují pouze na společenské odsouzení, na některé se vztahuje zákon.
Závažnost se mění podle doby a místa. Například prostituce je v některých státech legální, v některých je přísně zakázána, někde je sice oficiálně zakázána, ale v praxi se toleruje. Cizoložství může být zločinem, nebo pouze důvodem k rozvodu.
V postojích ke svádění a znásilnění došlo k podivuhodnému posunu. Znásilnění je dnes považováno za mnohem vážnější přečin než svádění zadaného partnera, které je chápáno spíše jako společenská neslušnost. Za dávných časů tomu bylo přesně naopak - svádění se považovalo za vážnější provinění než znásilnění. Naši předkové to odůvodňovali tím, že jestliže muž svede ženu, ukradne její mysl i tělo, zatímco když ji znásilní, ukradne jenom její tělo. Proto bylo větší hanbou být svedena než být znásilněna a trest za svedení vdané ženy byl mnohem přísnější než za její znásilnění.
Bez ohledu na to, jak se změnily podrobnosti, panoval vždy všeobecný nesouhlas s rozséváním semene lidského samce. Bude k němu docházet vždy (u některých jedinců), protože znamená genetickou výhodu, ale bude vždy odsuzováno, protože je nebezpečné jak pro oklamané samičky, tak pro svůdcovy soupeře.

Zatím jsme hodnotili postoj mužů, ale co ženy? U nich je situace odlišná, protože rození dětí je svazuje „mateřským břemenem“, kterého se nemohou zbavit. Po otěhotnění lidské samičky může sameček zůstat s ní a stát se milujícím otcem, nebo může z hnízda uletět, ale ona si vybrat nemůže, nechce-li podstoupit trauma potratu.
Protože mužský člen páru je schopen poskytnout své párové samičce tolik dětí, kolik ona zvládne, nezdá se, že by pro ni bylo výhodné kopulovat s jinými samci a riskovat rozpad rodiny. Na první pohled by to mělo smysl pouze v případech, kdy se párový partner stal impotentním, nebo neplodným.
Stejně jako lidští samci, mají však i lidské samičky dvojí sexuální strategii. Navazují milostný vztah a chovají se mateřsky, ale zároveň se i ony oddávají krátkým záletům. Proč? Jaký má tento jev biologický přínos? O tom se dočtete v příštím dílu seriálu.

Pro některé čtenáře připomínám to, co bylo uvedeno v úvodním dílu seriálu – jedná se o zprostředkování pohledu na lásku (a na vše co s ní souvisí) biologa Desmonda Morrise. Více o něm se dozvíte v závěru seriálu.
Reklama