Ani ve školních zařízeních už si člověk nemůže být jistý, že jeho dítě neutrpí újmu. Nemluvím o šikaně mezi dětmi, ale o učitelkách. Šokovaná asi byla mnohá matka, když slyšela o pedagožkách, které dětem přelepovaly pusinky izolepou, protože "moc rušily". Sama vzpomínám na ruštinářku, která při sebemenším šustnutí ve třídě udeřila po hlavě monstručebnicí subtilní dívenku sedící nejblíže katedře. Vím o tělocvikáři, který pomalejší hochy nutil úplně se svléknout a obíhat ostatní spolužáky, jež se kroužením naháčka za podpory učitele náramně bavili.
"Újma" z jiného, poněkud veselejšího soudku zase potkala sedmáky z jedné brněnské základky. Se svou němčinářkou probírali nepravidelná slovesa, když paní učitelka musela neodkladně navštívit WC. Než odkvačila, automaticky sáhla do kabinetu pro kazetu, zasunula ji do videa a poručila: „Teď chvíli seďte a dívejte se!“ Po návratu do třídy našla žáky zcepenělé. Místo "nepravidelných sloves“ běželo na obrazovce tvrdé porno "Dvousoulož v laboratoři chtíče“. Správná kazeta ležela vedle a k téhle se nikdo z pedagogů nepřihlásil.
Jak může ale vypadat skutečný pedagogický horor dokazuje případ učitelky základní školy Čchei Chuangové z čínského kantonu Kuang-si. Protože ji svěřenci zlobili a nepsali úkoly, přinutila třináct z nich pít za trest moč. Každý musel před celou třídou postupně zkonzumovat jeden až tři litry této tekutiny. Pro případ, že by si žáci stěžovali, jim učitelka hrozila odebráním peněz na svačiny. Číňánci však nakonec svačiny obětovali…
Reklama