Jak vypadá celý cyklus namlouvání a vytváření vztahu už víme. Ale jak opravdu začíná? Jakými signály příslušník opačného pohlaví vyvolá zájem?
U mnoha savců je prvním lákadlem speciální pach. Podle něj vzájemně poznají, v jakém sexuálním stavu právě jsou. I u lidí je tělesná pohlavní vůně důležitá, ale až později.
V počátečním stadiu mají hlavní význam signály vnímané očima. U primátů je to jednoduché – vizuální znamení samic jsou umístěna vzadu. Když je samice vzrušená, má na zadnici otok, který je viditelný z dálky, nebo vydává zvláštní pohlavní pach. Tyto signály působí na samce jako magnet. Vzruší se a páří se se samičkou, která přitom stojí na všech čtyřech. To také musela být poloha našich pradávných předků, než přešli na dvounohý způsob života.
V okamžiku, kdy jsme se postavili, staly se dvě věci. Za prvé se zadní část těla vyvinula do nové podoby, abychom se udrželi zpříma – vytvořily se kulaté hýždě, které se navíc staly samičím sexuálním znamením. Nový postoj nás tedy vybavil speciálním hýžďovým signálem, ale zároveň nám ho v mnoha případech odstranil ze zorného pole. Muselo se proto něco stát, aby pohled na samičku byl i zepředu vzrušující.
Byla to napodobenina hýždí na přední straně těla. Samice primátů mají otok na hrudníku když kojí mláďata, ale ten po období laktace mizí. Když tam však zduření mohlo zůstat trvale a ještě se zvětšit do podoby dvou masitých polokoulí, pak mohla lidská samička signalizovat svou pohlavní dospělost i zepředu. Tuo myšlenku podporuje i stavba prsou. Jejich objem tvoří většinou tuková tkáň, která nemá pro tvorbu mléka žádný význam. Žlázová část, určená k výživě mláděte, zabírá pouze malý objem – přibližně jednu třetinu. Kulatá prsa lidské samičky slouží tedy více k upoutání pozornosti, než ke kojení.
První samičí sexuální vábení tedy spočívá ve dvou masitých polokoulích. Vedle hýždí a prsou se tento vzor opakuje v celkové zakulacenosti těla dospělé ženy. Také její hladká ramena a oblá kolena mohou v menší míře připomínat signál párových polokoulí. Mnohé samičí postoje v období námluv pomáhají vystavovat tyto čtyři oblasti – hýždě, ňadra, ramena a kolena – dívajícímu se samci. K předvádění těchto míst je často využíváno i oděvu.
Rozsah tohoto vystavování je různý podle nálady samičky. Bylo zjištěno, že v době ovulace ženy zahalují oděvem menší část těla. Samozřejmě si toho nejsou vědomy.
Pokud jde o samičí pohlavní orgány, jsou při vzpřímeném držení těla také do značné míry schovány. U primátů je genitální část těla zezadu dobře vidět a funguje také jako zřetelný sexuální signál. U lidských samiček tomu tak není a opět potřebují nějakou náhradu – nějakou formu napodobení svých vlastních tělesných tvarů – aby mohly předávat pohlavní signál, kterého by si samec snáze všiml. Řešením jsou ženské rty.

Jak je to s ženskými rty a s dalšími lákavými erotickými signály si přečtete v dalším dílu našeho seriálu.
Reklama