Jak začíná vztah mezi dvěma dospělými jedinci? Jak vypadají zásadní kroky, které nakonec vedou k plné důvěrnosti?
Nejprve se díváme. Hodnotíme viditelnou sexuální přitažlivost protějšku opačného pohlaví. Pokud nás zaujal, vymýšlíme způsoby jak se dostat do kontaktu z očí do očí. Pak mírným úsměvem (bez něj by zírání na cizího člověka mohlo působit agresivně) a mírně nadprůměrnou délkou pohledu dáváme najevo sexuální zájem.
Jestliže je úsměv opětován, uděláme další krok – navážeme hlasový kontakt. Vyměníme si pár většinou bezvýznamných slov. Přitom si všímáme hlasu svého protějšku, jeho mluvy, přízvuku, barvy hlasu, živosti, veselosti a zvláštností.
Pokud chceme zjistit, jak na nás nový společník reaguje, všímáme si jeho zornic – pokud má protějšek v očích velké, černé zornice, pak jsme pro něj přitažliví a příští etapa navazování vztahu bude zřejmě úspěšná. Jestliže se partnerovy zorničky při pohledu na nás naopak zúží, pak to můžeme klidně vzdát. Zornice nemohou lhát, protože je nemůžeme vědomě ovládat. Okamžitě reagují podle našeho emočního vztahu ke sledované osobě, či věci – pokud se nám to líbí, zornička se mírně zvětšuje; pokud ne, zornička se naopak zúží.
V další etapě se protějšku pokoušíme dotknout. Zpočátku to maskujeme dotykem, který vypadá jako náhodný, popřípadě poskytnutím pomoci, nebo stiskem ruky, který trvá trochu déle než obvykle. Bližší dotyk nastává při objetí paží kolem ramen, paže kolem pasu vede ještě k větší důvěrnosti. Potom přijde úplné objetí, doprovázené ve většině kultur polibkem na ústa. Další etapou je dotyk hlav. Může vypadat jako bezvýznamný, ale není to tak. Nese s sebou zvláštní pocit důvěrnosti, protože hlava je velmi střežená část těla. Nový partner tedy musí mít velkou důvěru, než je mu dovoleno bez omezení laskat obličejové partie.
V dalším vývoji je partnerovým rukám dovoleno bloudit po těle. Tyto dotyky jsou prvním znamením, že se začíná budovat vážný sexuální zájem. Předcházející etapy mohou být vždy nějak maskovány, jako by šlo o běžné společenské úkony bez sexuálního obsahu, ale když ruce začnou hladit intimnější části partnerova těla, pak již žádné záminky neplatí.
Po této fázi začíná mezi milenci již úplná sexuální důvěrnost, včetně dotyků na prsou a na pohlavních orgánech. Tato etapa obvykle nastane, když se dvojice po dlouhém sbližovacím období nakonec rozhodne stát párem. Nevyhnutelně směřuje k pohlavnímu styku.
Celkový postup událostí je samozřejmě zjednodušen, ale jestliže se shromáždí a analyzuje velký počet jednotlivých případů a výsledky se zobecní, pak je výsledný obrázek velmi podobný tomu, který zde byl vylíčen.
Výhodou tohoto postupného vývoje je to, že umožňuje oběma partnerům odstoupit od tohoto párovacího procesu dříve, než věci dojdou příliš daleko. V každé etapě se dva jedinci dovídají jeden o druhém stále více a stále více jsou si vědomi, jak se k sobě hodí, nebo nehodí. Velmi se to podobá způsobům utváření párů u jiných živočišných druhů.
V příští části seriálu se budeme věnovat tomu, co nás přitahuje na jedincích opačného pohlaví, čím vábíme my je a hlavně - proč tomu tak je.
Reklama