Už starověcí autoři se zmiňovali o dětech, které z neznámých důvodů zemřely ve spánku. Tehdy to přičítali vůli bohů. Teprve v šedesátých letech byl definován SIDS (Sudden Infant Death Syndrome) - jedna z nejzáhadnějších příčin úmrtí dodnes.
„SIDS = náhlé a nečekané úmrtí kojence, předtím zjevně zdravého, při jehož pitvě nelze zjistit příčinu smrti,“ tvrdí lékařské repetitorium. Přestože je zmíněnému syndromu věnovaná soustavná badatelská pozornost v celém civilizovaném světě, zatím se spolehlivě nepodařilo zjistit nejen jeho příčinu, ale ani spolehlivější možnost diagnostikování tohoto ohrožení předem.
Nemluvňátka jsou riziku vystavena od sedmého dne do jednoho roku života, přičemž 80% postižených umírá ve druhém až šestém měsíci. Ke smrti dochází zpravidla v noci po normálním klidném usnutí. Odborníci předpokládají, že jde o poruchu dechové regulace vyvolatelnou spojením více faktorů, z nichž žádný nebývá smrtelný sám o sobě. Nebezpečí až šestinásobně stoupá u dětí nedonošených, s nízkou váhou, narozených v sociálně slabém prostředí. U potomků matek závislých na drogách dokonce sedminásobně (včetně tzv. „malých toxikomanek“ závislých na kouření, sedativech nebo analgetikách před porodem či při kojení).
Rizikový je věk matek pod 20 let a menší než dvouletý interval mezi těhotenstvími. K SIDS rovněž dochází častěji u dětí, co se nadměrně potí, mají extrémně přerušovaný spánek, pisklavý pláč a u novorozeňat spících na bříšku.
Podle probíhajících výzkumů jen v Německu každoročně vinou SIDS umírá až 1500 dětí a v USA dokonce 7 – 10 000.
Reklama