Psychiatrům léčícím nejrůznější lidské závislosti od alkoholu přes drogy až k hracím automatům přibývají v posledních letech pacienti z řad závislých na počítačích a internetu. U computerů trávíme stále více času a stále častěji se prý necháváme zcela pohltit virtuální realitou. "Začnete zkrátka žít v elektronickém světě, kde existují zcela jiné hodnoty...", tvrdí počítačový odborník Jiří Palyza. "Může to vést třeba až k reálné agresi, kdy se zbraní v ruce ohrozíte své okolí s představou, že tak jako ve světě her, i ve světě skutečném máte vy a vaše okolí více životů...“
Zdá se vám to absurdní? Naopak. Počítačová realita sebou totiž podle odborníků přináší i mnohá nebezpečí další: od poranění očí nebo svalů třeba až po vyvolání úplné sociální izolace směřující k dlouhodobému emočnímu či intelektuálnímu poškození.
Zvlášť nebezpečné však ale může být neuvážené vnucování počítačů dětem. V mnohých českých rodinách se sotva tří, čtyřletí caparti kvůli nim už přestávají zajímat o hračky. Rodiče přitom mívají pocit, že zvládnutí obsluhy počítače a komunikace jeho prostřednictvím je zárukou bohatého intelektuálního rozvoje potomka. Pravda je přitom jinde. Počítačová komunikace například zcela opomíjí nutnost naučit se správně vyslovovat, číst, formulovat mluvené věty. Podpoří sice nauku, ale nikoliv už pochopení věci. Ubírá prostor mimoverbální komunikaci, intuici, praktické dovednosti, emocionálnímu rozvoji.
Dětský psycholog PhDr. Jaroslav Šturma tvrdí, že sebedokonalejší počítač nenahradí zcela jednoduchou hračku. Naopak. Odborníci se shodují v jednom: Časté používání počítače v ranném věku může vést k poruchám pozornosti, neschopnosti naslouchat a porozumět. Se stoupajícím věkem může mít dotyčný čím dále větší šanci úplně se vydělit ze společnosti, protože na jedné straně zvládne, byť bravurně, informační technologie, ale na straně druhé bude postrádat základní společenské návyky...
Reklama