Každý kdo vstoupí do stavu manželského, získá spolu s milovanou polovičkou obvykle i tchýni. A pokud žena porodí děti, má nemalé vyhlídky na to, že v budoucnosti řady tchýní sama rozšíří. A protože vztahy mezi mladými manželi a tchýněmi bývají často na ostří nože, zkusila jsem zmapovat ty nejzákladnější problémy v komunikaci mezi dvěma generacemi spřízněnými rodinnými vztahy a zpracovala je pro vás do dvanáctera snesitelné tchýně:

1. Pokud máte pocit, že vás mladí zvou k sobě, jen aby se neřeklo, snažte se přesvědčivě vymlouvat, že byste ráda, ale právě to nejde…
2. Zvou-li vás proto, že to potřebují a opravdu vás uvidí rádi, řekněte jim, že je to velmi milé a i za cenu zrušení jiných akcí pozvání přijměte.
3. Navštíví-li vás děti nečekaně, vítejte je s úsměvem a nikdy nevykřikujte: „Ježíši, vy jste přišli a já doma nemám ani kousek chleba.“
4. Nikdy dětem neříkejte, že je dost, že přišli, že jste snad myslela, že zapomněli kde bydlíte. Zamyslete se, proč vás vaše děti nenavštěvují častěji a pokud najdete chybu u sebe, snažte se ji odstranit.
5. Chovejte se ke svým dětem jako k hostům, ale neobskakujte je víc, než je třeba, snažte se, aby se u vás cítili příjemně, zajímejte se, co dělají, jak se jim vede…
6. Snažte se dětem si nestěžovat na nemoci, nedostatek peněz, špatné poměry ve vašem okolí - zaručeně je tím otrávíte. Pokud se budou samy ptát, odpovídejte po pravdě, ale nezveličujte a ujistěte je, že se pokusíte situaci zvládnout.
7. Když mladé zvete na návštěvu a oni se vymlouvají, smiřte se s tím a k návštěvě je nenuťte. Zvláště si dejte pozor na citové vydírání. Návštěva z pocitu viny by stejně nedopadla dobře.
8. Navštěvujte své děti v rozumné míře a pokud se vám stane, že přijdete nevhod, určitě zatrubte na ústup.
9. Nesnažte se řešit problémy svých dětí, pokud vás o radu samy nepožádají.
10. Pokud váš syn přijde na jídlo s tím, že jeho žena vaří mizerně, ihned ho pošlete domů s tím, že co si vybral, to má… v žádném případě mu nevařte. 11. Ať máte syna, nebo dceru, snažte se vždy stát na straně ženy (třeba i naoko). Musíte přeci držet při sobě :-))
12. Zapište si, co vám vše vadilo na vaší tchýni a vyvarujte se totéž dělat svým dětem.

Máte další rady pro snesitelné tchýně? Neváhejte a podělte se o ně s námi ostatními. Nezapomeňte, že většina čtenářek Ženy-in jsou budoucí či současné tchýně…
Reklama