Ach ty věčné rozdíly v myšlení žen a mužů! Už se tím dokonce zabývá i věda a stejně se asi nikdy nedobere přesné pravdy. Jedno je však již prokázáno – muži se obvykle mýlí, když se pokoušejí odhadnout, jestli má nějaká žena zájem o sex a nebo ne. Touto problematikou se zabýval vědecký tým profesora LeBoeufa z Princetonské university v New Yersey, který došel k závěru, že pravděpodobným důvodem tohoto omylu je sebeprojekce. Klasicky na to sedí rčení „Podle sebe soudím tebe“. Zjednodušeně to lze vysvětlit následovně – muž si říká: „Jestliže se usmívám na ženu, znamená to, že mám zájem o sex. Takže pokud se ona usmívá na mě, znamená to, že by si taky dala říct.“
Kromě toho, že tohle sexuální přeceňování potenciální partnerky má muž zakódováno už po staletí (zřejmě v zájmu zachování rodu), hraje zde velkou roli jeho momentální sexuální situace. Vědci totiž zaznamenali, že pokud dotazovaní uvedli, že jejich sexuální život je uspokojivý, měli mnohem lepší odhad, co se ženského chování týče. Zato ti, kdo se přiznali, že jejich milostný život stojí za bačkoru, měli před očima vlčí mhu a byli ochotni přísahat skoro o každé ženě, na kterou jste jim ukázali, že má právě teď chuť se milovat. Prostě - přání otcem myšlenky. Profesor LeBoeuf k tomu říká: „Zjistili jsme, že čím méně muž myslí na sex, tím lépe a přesněji je schopen dešifrovat ženské chování. A naopak.“
Co z toho zjištění vyplývá pro ženy? Nedivte se, že po vás nějaký chlap třeba na večírku vyjede, poté co se na něj třikrát mile usmějete a přijmete pozvání na skleničku. On za to nemůže. Není to žádný nemrava. Jen neumí přesně rozluštit, na co ženy myslí. (A pravděpodobně je už nějaký čas sexuálně neuspokojen.) R. LeBoeuf má pro ženy informaci, která není až tak překvapivá: „Jestliže muž vypadá vzrušeně, pravděpodobně taky vzrušený je.
Jestli jste si ale mysleli, že zatímco muži se v ženách pletou, ženy mají muže prokouknuté, tak jste na omylu. Mají-li muži sklon přeceňovat chuť žen na sex, ženy zase berou spíše s rezervou mužovo romantické vzplanutí. Je jim totiž od přírody dána opatrnost, která se zhusta vyplatí – nebo se vám, ženy a dívky, ještě nestalo, že jste si o někom myslely, že je do vás celý blázen, a on přitom chtěl jen „to“ jedno? ;-)
Reklama