K skutečně převratnému objevu dospělo na sklonku roku 2001 bádání amerického výzkumného týmu vedeného světově uznávaným profesorem historie Josephem Wonderem. Zprávu, která doslova šokovala odborníky i veřejnost, vydaly včera všechny významné agentury.
„Je s podivem, že k odhalení této skutečnost došlo až více než dva tisíce let poté, co se Ježíšek narodila,“ říká profesor Joseph Wonder. „Ale je to fakt, a to fakt nezvratný. Posledním kamínkem skládačky byl nález deníku, který si psala Marie v šestinedělí a kde prokazatelně na několika místech hovoří o svém dítěti v ženském rodě. Rukopis jsme pochopitelně podrobili počítačové analýze, která potvrdila jeho pravost.“ Dále profesor Wonder uvedl, že pravdivost tohoto tvrzení dokazuje i nejedna sakrální malba zobrazující Marii s miminkem a také mnoho dalších vyobrazení, včetně slavných českých betlémů. „Na mnoha těchto malbách a soškách je zcela jasně patrno, pokud je tedy dítě neoděno, že se jedná o děvče,“ uvádí prof. Wonder. „Je zřejmé, že ve středověku, kdy měla církev velmi silné postavení, se mnoho umělců zdráhalo protivit se papežskému nařízení, které zakazovalo zobrazovat Ježíše reálně – tedy jako dívku či ženu. Přesto se našly mezi rebelantskými tvůrci výjimky, které pro pravdu neváhaly riskovat život.“ Ve světle nových poznatků bude pochopitelně třeba provést revizi v mnoha oblastech náboženského i uměleckého života, ale podle prof. Wondera není kam spěchat. „Když to počkalo dva tisíce let, počká to klidně nějaký ten další pátek,“ říká vědec.
Ježíš a žena? Vpravdě odvážné tvrzení! Ale když se nad tím tak zamyslíte, není to až tak neuvěřitelné a nelogické. Začněme například u Ježíška, který nám všem před pár dny tak ochotně donesl vytoužené dárky. Udělal by to muž? Sotva. Ježíšek je milý, laskavý, má rád děti, je štědrý, když slíbí, vždycky přijde, je trpělivý a umí odpouštět. Jsou tohle snad typicky mužské vlastnosti? Ovšem, že ne. On ten Wonder má asi nakonec pravdu! :-o

Žaneta Pravdivá