V minulých dnech rozvířila poklidnou hladinu archeologického světa zpráva o šokantní vykopávce z Velké Moravy. Při kopání základů domu manželů Páleníčkových nedaleko Dolních Věstonic narazili zedníci na zbytky paleolitického pohřebiště a mezi přívěsky ze zvířecích zubů a okrasnými gombíky našli i zcela unikátní stylizovanou sošku muže.
K nálezu byli okamžitě přivoláni archeologové. Jak významný je to objev a jak nám pomůže posunout hranice poznání zase o kousek dál, vysvětluje archeolog PhDr. Květoslav Kopáček, CSc.: „Tato plastika je sice malá velikostí, ale ohromná svým významem. Je samozřejmě vysoce stylizovaná, stejně jako obdobná plastika populární věstonické Venuše. Její stylizace nám zcela zjevně napovídá, jakou úlohu zastávali muži v paleolitické společnosti. Až doposud jsme se domnívali, že muž byl v paleolitické vesnici nositelem moudrosti a že zajišťoval ochranu a obživu. Žena že byla naopak především matkou a nositelkou plodnosti. Soška muže však ukazuje, že muž tu byl především od plození, jak vidíme z nadměrné velikosti jeho penisu. Hlava je v poměru k tělu velice malá, tedy o nějaké moudrosti tu nemůže být řeč. A velkým překvapením je, že muži chybí ruce. Zpočátku se náš tým domníval, že ruce byly uraženy nebo poničeny, ale uhlíkovou metodou jsme odhalili, že plastika ruce nikdy neměla, z čehož je patrné, že neolitičtí muži toho při ochraně nebo shánění obživy mnoho nenadělali. Sošce by jistě příslušelo nějaké důstojnější jméno, ale náš tým si ho oblíbil a nyní mu říkáme tak trochu žertovně Venouš.
Plastika pochází z období podstatně mladšího než věstonická Venuše. Myslíme si, že skutečným protějškem našeho Venouše by měla být žena s ohromnou hlavou a nadměrnýma rukama, kterou, jak doufám, při důkladné prohlídce pohřebiště ještě nalezneme.“
A jak na objev a na nenadálou popularitu nahlížejí manželé Páleníčkovi? Na to nám odpověděla paní Jiřina Páleníčková: „Podívejte se, na nějakou slávu a tuhletu archeológii nás s tátou moc neužije. Můžu říct jen to, že nám tady při stavbě dost překážej. Ten jejich Venouš je možná významný objev, ale naše babička z toho měla málem smrt. Celá vesnice včetně starosty si na nás teď ukazuje, co za sprosťárny máme v domě. Mám strach, co ještě můžou najít.“

Pro Ženu-in Alena Hledačová, Dolní Věstonice
Reklama