Domácí násilí je, když vás opakovaně blízká osoba uráží, ponižuje před ostatními lidmi, nutí k sexuálním praktikám, které se vám nelíbí. Když vám zakazuje styk s přáteli nebo s rodinou, kontroluje veškeré vaše finance, vyhrožuje vám, fyzicky vám ubližuje nebo ničí vaše věci. Domácí násilí je také to, když je blízká osoba ve vztahu k vám majetnická a žárlivá, požaduje naprostou kontrolu nad vším, co děláte. Domácí násilí se obvykle opakuje a také stupňuje s postupem času.
Oběť obvykle bývá natolik zmatena a ponížena tím, že jí ubližuje člověk, který je jí blízký nebo kterého dokonce miluje, že se nedovede adekvátně zachovat, neví, kde hledat pomoc a kde najde radu. Stydí se komukoliv o svém trápení povědět a i když se třeba rozhodne od partnera odejít, dost často se nechá zviklat jeho sliby, že už se to víckrát nestane. Podle průzkumů, které byly na toto téma u nás provedeny, trpí minimáln+ 16% české populace domácím násilím v rodině. Dalším varovným číslem je, že v 84% vyrůstají v rodinách, kde se odehrává domácí násilí, děti a v téměř třech čtvrtinách případů dochází k ošklivým scénám mezi rodiči v přítomnosti dětí. Podle dostupných údajů se oběť rozhodne vyhledat odbornou pomoc průměrně až po 6 letech opakovaného násilí na její osobě a obvykle se k tomu rozhodne až ve chvíli, kdy má pocit, že už jí jde o život.

Od 11. září je obětem domácího násilí u nás k dispozici telefonní linka DONA s nepřetržitým provozem. Na čísle 02 51 51 13 13 jim speciálně vyškolení odborníci poskytnou nezbytné informace a podporu v těžké situaci při zaručení naprosté anonymity volajících. Provozovatelem linky DONA je Bílý kruh bezpečí, který již deset let pomáhá obětem trestných činů.

Více informací najdete na internetových stránkách občanského sdružení Bílý kruh bezpečí a také na stránkách www.donalinka.cz.
Reklama