Problémy v sexuální oblasti jsou častým námětem manželských a partnerských rozepří. Úhelným kamenem těchto problémů bývá sexuální nechuť jednoho a naopak chuť druhého. Proč tomu tak je? Křivka sexuální apetence a aktivity probíhá u obou pohlaví zcela odlišně.
Ženy se sexuálně „probouzejí“ dříve, už v prepubertálním věku je zajímají kluci a jejich zájem neutuchá až do dospělého věku. Křivka sexuální apetence vrcholí okolo čtyřiadvacátého roku života, kdy je žena biologicky i sociálně zralá k založení rodiny. Pokud se jí to v tomto věku podaří a ona otěhotní a porodí potomka, její chuť k sexu rapidně klesá. Je to z mnoha důvodů, čelí nové situaci, má najednou jiné zájmy i hodnoty. Je také velmi vytížená, a proto když klesá po žehlení, praní a úklidu po celém dni do postele ve dvě ráno, logicky nechce nic jiného než tvrdě usnout. K obnovení a vrcholu sexuální chuti dochází u žen okolo třicátého pátého roku, odtud ona okřídlená úsloví, že jsou to ženy v nejlepším věku. Děti už mají většinou odrostlejší a samostatné, „našly se“, nemají problémy se sebevědomím, neboť už se v tomto věku naučily žít samy se sebou. Taková vyrovnaná vyzrálá žena může být pro sexuálně založeného muže pravým pokladem. Křivka sexuální chuti u žen se drží na vrcholu i okolo čtyřicítky, klesá až když se ženy blíží padesátce, kdy začínají mít obvykle fyzické problémy, pomalu začínají nabírat na váze a pracně nalezené sebevědomí se pomalu vytrácí.
Jak je tomu u mužů? Muži sexuálně vyzrávají později, a když už jednou dostanou chuť, neztrácejí ji, naopak stále roste. Vrcholí okolo třicátého až pětatřicátého roku a pak zvolna klesá. Zpravidla v sobě dokáží ještě rozkřesat zbytky výkonnosti okolo pětačtyřicítky – to je ona pověstná druhá míza, z té už ovšem většinou neprofituje zákonná manželka:).
Z toho všeho vyplývá, jak je to strašně nespravedlivé. Ve chvíli, kdy vrcholí křivka sexuální chuti jednoho ze zhruba stejně starých partnerů, ten druhý prožívá období nezájmu. Ale nezoufejte – ještě jedna pozitivní zpráva nakonec: podle sexuálních výzkumů je ještě asi 30 % sedmdesátiletých žen a ještě větší procento sedmdesátiletých mužů sexuálně aktivních. Snad se alespoň v tomto požehnaném věku sejdou:).