Severské země jsou známé svým osvětovým přístupem k životu a liberálností v otázkách sexu a manželství. Ovšem nová úprava manželského zákona překvapila i ty nejvášnivější zastánce pokroku. Agentura Wild Duck ve své zprávě uvádí, že švédský parlament minulý týden schválil šokující zákon o mnohoženství. Ještě překvapivější však je, že o tuto zákonnou úpravu neusilovali švédští muži, ale že si ji prosadily odvážné severské feministky.
Ženy totiž poukazují, zcela oprávněně, na to, že v době, kdy jsou na mateřské dovolené, trpí samotou a opuštěností. Jejich muži pracují a ony se samy doma nudí. Kromě toho mají s malými dětmi spoustu práce, takže by uvítaly nějakou pomocnou ruku. Prosadily si tedy ještě další ženu, popř. ženy ve své domácnosti. Tyto druhé a další manželky mají stejná práva jako první ženy a manžel k nim má stejnou vyživovací povinnost jako k první „základní“ manželce. Muži nejsou z této úpravy zákona příliš nadšeni, protože se musí v práci skutečně ohánět, aby dokázali svůj harém uživit. Dalším důvodem skepse je pro ně i to, že druhou (a další manželky) nevybírají oni, ale samy ženy, tak aby jim byla sympatická a aby jim vyhovovala. To, že manžel se svou další ženou (nebo ženami) nesouhlasí, nelíbí se mu, nebo je mu dokonce odporná, není vůbec směrodatné. Nová manželka má prostě stejná práva – tedy i právo na sexuální uspokojení, ať s tím manžel souhlasí, nebo ne. Na agenturní fotografii můžete vidět šokující obrázek pana Larse Gustavssona s jeho novou rodinou. Paní Gustavssonová si své nové kamarádky chválí jako neocenitelné pomocnice a společnice, zatímco pan Lars se tvrdošíjně brání plnění manželských povinností.
Jediným omezením pro ženy je to, že zákon velmi přísně stanovuje, že polygamní svazky mohou trvat pouze po dobu, kdy je alespoň jedna z žen v rodině na mateřské dovolené. Každá rodina musí tedy předkládat potvrzení o tom, že některá z žen nepracuje a nedává dítě do školky na více než 2 hodiny denně.
Jaké bude mít nová zákonná úprava důsledky, to ukáže čas. Demografové jásají – prorokují výrazné zvýšení porodnosti, protože každá rodina bude pochopitelně usilovat o permanentní mateřství. Ekonomové naopak celou věc vidí poměrně skepticky, domnívají se, že švédský národní produkt prudce poklesne v důsledku toho, že ekonomicky činných dospělých bude méně a dětí s matkami přibude. Sociologové hledí do budoucnosti s rozpaky. Obávají se, že společenská rovnováha se povážlivě zachvěje a jejich prognózy na možné důsledky se rozcházejí.
Reklama