„Chtěla bych mít dítě, ale problém je v tom, že jsem lesba,“ napsala nám čtenářka Jana. „Znamená to v téhle zemi, že nemám právo založit rodinu?“ Pídili jsme se proto po informacích souvisejících s partnerstvím a rodičovstvím osob stejného pohlaví. Hodně informací na toto téma najdete například na serveru www.lesba.cz, odkud jsme čerpali také některé faktografické údaje v tomto článku.
Jedno je jasné - Česká republika nepatří tradičně k zemím, kde by veřejné mínění a úřady byly jednoznačně vstřícné k institutu oficiálního partnerského vztahu dvou lidí stejného pohlaví. Češi nejsou žádní velcí volnomyšlenkáři a je jim vlastní opatrnický vztah ke všemu, co se jen vzdáleně vymyká „normě“. Na přelomu dvou tisíciletí se sice i tento postoj u nás začíná pomaličku lámat, přesto homosexuální páry u nás ještě stále čekají na zákonné potvrzení svých práv a zákon o registrovaném partnerství, o jehož výsledné podobě se stále jedná, ještě nebyl schválen. Ani po jeho vstoupení v platnost však nebude zřejmě postaveno toto partnerství na roveň jedinému dosud platnému modelu žena-muž a totéž se bude pravděpodobně týkat i společné péče o dítě.
Podle posledních výzkumů veřejného mínění však i u nás stále přibývá lidí, kteří uznání registrovaného partnerství podporují (v současnosti se blíží 50% populace) a naopak na síle ztrácejí hlasy, které brojí proti soužití dvou jedinců stejného pohlaví jako proti něčemu nenormálnímu, nebo dokonce nemorálnímu.
Česká republika v současné době patří dosud mezi země, které soužití dvou partnerů stejného pohlaví spíše komplikují. Nejen z hlediska majetkových vtahů, ale také v otázce rodičovství. Jsme například vedle Dánska, Francie, Itálie, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Německa, Norska, Polska, Rakouska a Švédska zemí, kde je zakázáno umělé oplodnění lesbické ženy. Je sice možné zajet si „pro miminko“ do některého ze států, kde tento zákaz neplatí (Finsko, Irsko, Nizozemí, Řecko, Španělsko + Belgie a Velká Británie, kde zákrok provádějí jen některé kliniky), ale je jen málo žen, které si to mohou bez finančních problémů dovolit.
K otázce adopce dětí (ať už se jedná například o dítě jednoho z partnerů nebo o dítě jiných rodičů) se staví některé země jako Dánsko nebo Velká Británie poněkud liberálně, jediným státem, kde je homosexuální partnerství zcela rovnocenné s manželstvím heterosexuálním, je od 1. ledna tohoto roku Nizozemí, jehož parlament loni výraznou většinou schválil zákon, podle kterého se mohou lesby a gayové ženit a vdávat na kterékoli radnici, zákon upravuje i podmínky rozvodu a adopce dětí. O něco okleštěnější institut registrovaného partnerství funguje například v Dánsku, Německu, Norsku, Španělsku, Švédsku a na Islandu.

Jaký je váš názor na registrované partnerství homosexuálních párů? Myslíte si, že by lesbičky nebo gayové měli vychovávat ve společné domácnosti děti? Nebo se vám to zdá nepřijatelné? Napište nám své názory.
Reklama