Vstupujeme do května, měsíce lásky, do nejkrásnějšího měsíce v roce. Je zajímavé, že název květen je poměrně nový – užil jej poprvé Josef Jungmann jako novotvar v roce 1805 při překladu Chateaubriandovy Ataly. Oficiálně platí, ale starší označení máj se udrželo až do dnešních dní. Rovněž není bez zajímavosti, že jméno Máchovy nejznámější básně z roku 1836 znělo podle tehdejšího pravopisu Mág, což můžeme chápat jako čistě jazykovou záležitost, je však jisté, že první máj i s nocí, jež mu předchází, je dnem magickým a zázračným. Co bychom měli rozhodně na prvního máje dodržet?
Filipojakubská noc – poslední dubnová – je nocí, kdy slaví své slety čarodějnice. Na tu není nutné dělat žádné speciální přípravy, prostě si připravíte koště a zvečera odletíte na slet. Je vhodné zabezpečit manžela nebo partnera, prostě muže, na němž vám záleží, aby jej nevtáhly do svých pekelných rejů nějaké další čarodějnice. Také byste měly být ostražité, protože bohužel dochází k honům na čarodějnice a jejich následnému pálení, aby vám neohořela frizůra.
První máj, to je ovšem jiná káva, je to den, kdy má romantika skutečné žně. Kdo je z Prahy a okolí, neměl by určitě vynechat romantickou vycházku na Petřín a líbání pod sochou Karla Hynka Máchy. To by mělo zajistit dívkám a ženám řádnou šťavnatost na zbytek roku. Dívky z větší dálky, se musí nechat políbit pod rozkvetlým stromem, nejlépe třešní, aby neuschly. Kdo má manžela nebo partnera, jenž neholduje romantice, může se na Petříně nebo pod stromem nechat políbit od jakéhokoli muže. Kdo má žárlivého partnera, jenž neholduje romantice, může si donést rozkvetlou větvičku domů, lstivě ji nastražit na lustr a nechat se políbit doma. Vím stoprocentně, že to funguje, dělám to tak léta.
Pokud neholdujete romantice ani vy a stýská se vám po starých dobrých časech, můžete první máje oslavit důstojně s mávátkem v prvomájovém průvodu :).
Reklama