Americký právní systém se doslova otřásá v základech, ženy jdou při prosazování svých ženských práv opravdu až na dřeň. Přední americká feministka Jackie Keen-Edgedová prosadila v kongresu dosud nebývalou úpravu právního řádu.
Manželské smlouvy, které až doposud obě strany uzavíraly před sňatkem, budou do budoucna plně nahrazeny záručními listy, které budou novopečené manželky dostávat od rodičů nebo zákonných zástupců svého manžela. Záruční doba byla předmětem dlouhého jednání a vzhledem k tomu, že manželé nejsou tak zvaným rychloobrátkovým zbožím, které podléhá zkáze, byla záruční doba stanovena na pět let, jak je tomu u dražších výrobků renomovaných firem. Pokud manžel nevyhovuje z důvodů skrytých vad už při koupi nebo se porouchá při manipulaci, může nárokovat manželka u rodičů nebo zákonných zástupců výměnu zboží, pokud je ještě nějaké na skladě. V případě, že manžel nemá žádného bratra, lze požadovat odstranění závady, pokud je odstranitelná, nebo dokonce vrácení peněz, pokud žena ztratí důvěru ve značku. Odstranitelnost závady je pochopitelně opět předmětem sporů a americký kongres jmenoval nezávislou komisi právníků, která se bude těmito případy do budoucna zabývat.
Prvním precedentním případem manželské reklamace v dějinách je případ z ledna letošního roku. Jedná se o manželství Jane a Franka Parkerových z Virginie, tradiční bašty amerického jižanství. Jane reklamuje svého manžela, protože podle jejích vlastních slov „jí moc žere, v noci hrozně chrápe a nic s ním není“, což v právnické řeči lze přetlumočit jako výrobek s nadměrnou spotřebou, příliš hlučným provozem a nízkým výkonem. Rodiče Franka Parkera se pochopitelně brání, že si to jejich snacha měla rozmyslet před sňatkem, ale Jane trvá na svém: je to skrytá vada, na kterou nebyla výrobcem upozorněna. Jak celý případ dopadne, je zatím ve hvězdách. Nezávislá komise zkoumá, zda jsou výše uvedené závady odstranitelné. Ovšem i pokud by se daly odstranit, například operací nosní přepážky, bude se tak dít na náklady výrobce, a protože operace není hrazena zdravotní pojišťovnou, mohla by její cena daleko převýšit původní cenu výrobku. Nepříliš solventní Parkerovi proto s napětím a strachem čekají na výnos komise a Jane si mne ruce – ví, že rozhodně nevyjde naprázdno!