Po několika letech zdánlivě spokojeného manželství se začala projevovat u mého muže nesnesitelná žárlivost. Ačkoli není násilnický typ, pokoušel se mi zprvu vyhrožovat, že mi něco udělá, ale když viděl, že z něj strach rozhodně nemám, zkusil to jinak. Začal mě vydírat, že něco udělá sobě. Příliš mu to nevěřím, protože mi sebevraždou vyhrožuje několikrát denně, ale přesto si říkám, co kdyby… Vím, že je na mě citově velmi závislý a skoro věřím, že při jeho nevyrovnanosti by mohlo skutečně dojít k nejhoršímu.
Helena

Výhrůžky a vydírání by neměly mít v partnerském vztahu vůbec místo. Bohužel se často stává, že právě vyhrožování, ať už násilím na partnerce, nebo násilím na sobě samém, se partner pokouší donutit ženu k jinému chování nebo postojům, než jaké jsou jí vlastní. Takové partnery lze rozdělit do dvou skupin.
Stresoři
Stresoři jsou ti, kteří omezují, vyhrožují svému partnerovi často násilím a snaží se s ním manipulovat z pozice síly. Neustále se snaží svému protějšku vštípit pocit viny za cokoli. Neustále vyhrožují, ale obvykle svoje výhrůžky neplní, jsou totiž sami velmi nejistí, proto útočí. To by si jejich partneři měli uvědomit především.
V jednání se stresorem se nejvíce vyplácí klid a – alespoň zdánlivá – jistota. Stresorův partner by neměl připouštět žádné situace, ve kterých nad ním má stresor vrch – při rozhovoru se stojícím stresorem nikdy neseďte, nezvyšujte hlas, což by mu mohlo naznačit, že vás dostal do úzkých. Uvědomte si, že máte svou cenu a neponižujte se. Chovejte se asertivně a rovnocenně – tím mu vezmete vítr z plachet. Když uvidí, že se jeho výhrůžek nezaleknete a že jim nevěříte, přestane vyhrožovat.
Závisláci
Horší z obou variant vyhrožovatelů jsou bezesporu závisláci. Život s nimi není jednoduchý, protože svému partnerovi visí na noze jako závaží a ve jménu uchování vztahu, často už nefunkčního, jsou schopni doslova čehokoli. I oni často vnukají svým protějškům pocity viny, za to, že jsou silnější a schopnější než oni sami. U závisláků jsou sebevražedné výhrůžky na denním pořádku.
V jednání se závisláky se rovněž osvědčuje klid. Nesmíte se nechat vmanipulovat do situace, kdy vám partner bude říkat :“Když půjdeš na večírek s přáteli, já se tady zabiju!“ Pokud máte obavy, že by diskuse na jakékoli téma mohla skončit podobnými ultimáty, nediskutujte. Na sebevražedné výhrůžky nereagujte posměšně, pokud je váš partner opravdu nevyrovnaný, mohl by se vás pokusit přesvědčit o svém úmyslu nějakým demonstračním pokusem, který by nemusel šťastně skončit. Tyto výhružky raději ignorujte a vyhýbejte se zdaleka situacím, v nichž vás partner podobnými výhrůžkami vydírá.
Snažte se svému partnerovi vnuknout pocit jistoty a sebevědomí, chvalte ho a přesvědčujte, že on sám bez vás je báječným plnohodnotným člověkem. Poukažte na jeho úspěchy třeba v zaměstnání nebo při výchově dětí. Donuťte ho do samostatných aktivit a převalte část odpovědnosti za chod rodiny na něj.
V obou případech však platí, že pokud vidíte, že situace je nad vaše síly, poraďte se raději s odborníky. Život pod břemenem vyhrožování a vydírání ze strany partnera není jednoduchý a někdy se vyplatí se i za cenu rozchodových depresí rozejít.
Reklama