Když jsem byla malá, moje nejvytouženější kamarádka byla Romka Monika Demeterová. Vzhlíželi jsme k ní ve třídě všichni s obdivem, protože byla silná, o hlavu větší než my všichni, nebála se ani učitelů, zastávala se slabších a s ničím se moc nemazala. Byla prostě skvělá! Ale mí rodiče už z mého přátelství s Monikou tak unešeni nebyli, a některé děti ze třídy s ní vůbec nesměly kamarádit. Všichni rodiče na světě dobře vědí, že jejich ratolest si vždycky najde „nevhodné“ kamarády. Je jisté, že výběr dětí mohou rodiče ovlivnit. Mnozí rodiče však neovlivňují, ale striktně zakazují. Je to správné? Psycholog říká:
Rozhodně to správné není. Jak se říká „Zakázané ovoce nejvíc chutná“ – čím více budou rodiče zakazovat styky, tím intenzivněji bude dítě po svém kamarádovi toužit. Zároveň se může stát i to, že dítě bude svoje přátelství zatajovat a dojde k narušení důvěry mezi dítětem a rodiči.
Tento případ se u menších dětí týká zejména styků dítěte s kamarádem ze slabší nebo jiné sociální vrstvy nebo s takzvaným problémovým dítětem. Rodičům se může zdát, že jejich dítě může od svého kamaráda „něco pochytit“. Je však třeba přemýšlet hlavně o tom, proč si vaše dítě tohoto „nevhodného“ kamaráda našlo. Pokud se jedná o dítě, jež ostatní vrstevníci z nějakého důvodu diskriminují, ať už proto, že je slabší, že je třeba obézní, že má špatný prospěch, slabé sociální zázemí, nebo jinou národnost, měli by mít rodiče spíš než strach radost z toho, že jejich dítě projevilo tak silné společenské cítění. Že si svého kamaráda vybralo, aby mu bylo ochráncem.
Jestliže jde o takzvaného „sígra“, je zřejmé, že vašemu dítěti z nějakého důvodu imponuje, ale i tady je třeba hledat kořeny této náklonnosti především ve výchově a v rodině.
V každém případě platí, že nejprve byste měli kamaráda svého dítěte poznat, než ho odsoudíte. Pozvěte ho na návštěvu, dovolte, ať si děti spolu hrají u vás doma pod vaším dohledem, rozhodně to je lepší, než aby běhaly po ulicích. Promluvte se svým dítětem a pokuste se zjistit, proč si vybralo právě toho kluka nebo tuhle holčičku.
Samozřejmě můžete projevit svůj podiv nad výběrem kamaráda, můžete říct, že se vám ten kamarád moc nezdá, ale tím rodičovské pravomoci končí, nebo by alespoň končit měly. Jestliže je vaše dítě vychováno v samostatnou zdravě sebevědomou osobnost, jistě časem proseje své kamarády sítem, ve kterém uvíznou ti opravdoví přátelé, které má právo zvolit si každý sám.