Stejně jako různé typy žen vnímají muže různě, tak i různé skupiny mužů mají rozdílné pohledy na ženy jako takové. Podle toho, jak na ženy hledí, můžeme muže rozdělit na tři kategorie.

Chlapáci
První představují tak zvaní chlapáci. Chlapáci jsou drsní muži hrubých mravů. Trochu páchnou, nepravidelně se holí a jejich mužnost z nich tryská na dálku. Protože péče o vlastní vzhled nebo zdraví je pro ně ponižujícím momentem, často jsou velmi zanedbáni, nemívají kompletní chrup a specifickým znakem ortodoxního chlapáka jsou kalhoty posazené proklatě nízko, takže při pohledu zezadu může žena obdivovat horní polovinu chlapákovy prdelky. Mimo území naší republiky nebo v dřívějších dobách byli představitelé tohoto archetypu především kovboji, řidiči tiráků nebo potulnými lapky. V naší republice není v těchto profesích bohužel téměř žádné uplatnění, tak se musí rodilí chlapáci spokojit s povoláním zedníků, dlaždičů, zemědělců a podobně nebo, a to je velmi smutné, bezdomovců. Mohou se ovšem vyskytovat i v jiných zaměstnáních, překvapivě je nacházíme dobře zamaskované mezi lékaři, manažery a dalšími profesemi. Pro muže tohoto typu je žena jenom pouhým tělem, o jejích duševních obzorech nemají valné mínění. Nicméně chlapáci o ženách často přemýšlí, kreativně nacházejí podobu mezi povahovými vlastnostmi žen a domácích zvířat, a dokonce vážně přemýšlejí o tom, že by pěstovali ženy na chov. Při bleskovém průzkumu v jedné vesnické restauraci asi 60 km od hlavního města, která byla chlapáky na slovo vzatými přeplněna k prasknutí, jsme se dozvěděli, že praví chlapáci ženy rozlišují na chovné a tažné, chovné jsou na parádu a tažné dobré pro život.
Chytráci
Druhým typem mužů ve vztahu k ženám jsou chytráci. Jsou to muži vzdělaní, bývají dobře oblečeni a uplatňují se nejspíše v manažerských funkcích, ale nacházíme je prakticky všude. Ženy posuzují přísně, ale laskavě. Shovívavost z takového chytráka při rozhovoru se ženou přímo vyzařuje a často se bohužel může stát, že ženy považují tento velice laskavý přístup k sobě za ironii. Tak to ovšem není. Chytrák dobře ví, že žena žije v takzvané „jiné realitě“, ve vlastním světě zamlženém emočním závojem, a nemá tedy v podstatě možnost vnímat svět pořádně a správně tak jako on. Ženy bohužel nemohou žít v takové realitě jako muži, nejsou k tomu vybaveny příslušnými psychickými vlastnostmi. Pokud se to nějaké ženě podaří, a ona potvrdí svoji rovnodušnost s muži například nějakou myšlenkou, je jasné, že s ní není cosi v pořádku. Je to ještě vůbec žena??? Chytráci mají vůbec ze všech typů žen nejraději blondýnky, neboť k nim mohou přistupovat obzvláště laskavě.
Holčičáci
Holčičáci jsou pro ženy skutečným požehnáním. V jejich případě funguje tak zvaná presumpce rozumu. Prostě automaticky předpokládají, že žena nějaký rozum má, a podle toho se ženami jednají a přemýšlejí o nich. S holčičákem se dá dobře přátelit, protože problémům žen přikládá stejnou váhu jako problémům mužů a je ochoten o nich hovořit a pomoci s jejich řešením. Je to bohužel velmi řídký typ mezi muži a často se stává, že holčičák své postoje mezi ostatními muži skrývá, neboť by se tak mohl vystavit jejich posměchu a nepochopení. Chlapáci a chytráci podezírají holčičáky z homosexuality nebo z poruchy duševního zdraví.

Reklama