Asi jste už slyšeli o transplantační jednotce kostní dřeně při II. Dětské klinice FN Motol, která je pro některé děti trpící leukémií, selháním kostní dřeně nebo jinou vážnou poruchou krvetvorby či imunity poslední šancí na záchranu života. První transplantaci tady MUDr. Jan Starý provedl přesně 17. listopadu 1989 a dodnes byla na této jednotce transplantována kostní dřeň více než 140 dětem a dalších 60 malých pacientů tu absolvovalo autologní transplantaci vlastní speciálně upravené kostní dřeně.
Asi těžko si kdokoliv z nás dovede představit, co všechno musí vážně nemocný človíček prožít, když je jeho „špatná“ kostní dřeň nahrazována dření zdravou. Zákroku předchází poměrně drastická likvidace původní dřeně za pomoci velkých dávek cytostatik a ozařování. Po samotné transplantaci je dítě po dlouhé měsíce odkázáno na pobyt ve velice malém prostoru sterilního „stanu“, protože jeho imunita je mimořádně oslabená. Kromě toho, že se pacient musí potýkat s nejrůznějšími fyzickými trápeními a komplikacemi, je jeho psychika velmi nabourána, protože zde žije doslova odtržen od reality, života a kamarádů. A právě ke snížení stresu malých pacientů po transplantaci kostní dřeně byl určen projekt, který obdržel grant v rámci charitativního sbírky Pomozte dětem! v roce 1999. Díky těmto finančním prostředkům byla na jednotku nakoupena videa, televize a především multimediální počítač, pomocí kterého mohou děti komunikovat se svými současnými i nově získanými kamarády prostřednictvím e-mailu nebo speciálních stránek, například Majáky nebo Lifebook. „Děti skutečně u počítače zapomínají na okolní svět i na své trable a jen obtížně je lze od něj odtrhnout,“ říká primář dětského oddělení MUDr. Vladimír Komrska. „Z pohledu lékaře projekt vysoce hodnotím, neboť nepochybně pomáhá k rychlejšímu uzdravení a lepším celkovým výsledkům léčby našich malých pacientů.“
Dalším projektem zaměřeným na šíření informací o leukémii a jiných poruchách krvetvorby u dětí, na získávání nových dárců kostní dřeně a pupečníkové krve a na celkové zlepšení podmínek malých pacientů hematologie a transplantační jednotky v Motole je projekt s názvem Pomoc dětem postiženým závažnou poruchou krvetvorby, na který poskytlo finanční prostředky Ministerstvo zdravotnictví ČR. V rámci projektu byly mimo jiné vytištěny informační osvětové materiály s touto tématikou a také byly zprovozněny internetové stránky nadace HAIMA, kde můžete najít informace o všem, co se děje kolem dětí s poruchami krvetvorby, včetně linků na zahraniční weby a kontaktů. Duší obou těchto projektů je psycholožka motolského hematologického oddělení Dr. Věra Reichlová., která se už po dlouhá léta neúnavně snaží malým pacientům pobyt v nemocnici co nejvíce zpříjemnit a ulehčit.

10. ledna 2001 se na internetu objevily další www stránky, které mají něco společného s motolskou transplantační jednotkou. Jde o stránky nadace Kapka naděje, jejíž ředitelkou je Vendula Svobodová. Tato nadace se velmi iniciativně snaží nasbírat potřebné finanční prostředky na nutnou rekonstrukci transplantační jednotky. Pokud chcete, můžete pomoci i vy – ať už finančním příspěvkem, nebo vlastní pomocnou rukou. Všechno potřebné se dozvíte na stránkách nadace Kapka naděje.