Jak moc se obávají děti reakce rodičů na vysvědčení, jsme se zeptali na Lince bezpečí – na telefonu 0800 155 555.
V dlouhodobém průměru se z důvodů prospěchových problémů obrací na Linku bezpečí zhruba 9 % dětí. V období vysvědčení tato hodnota dramaticky stoupá. Letos ve středu 31. ledna požádalo o pomoc na této lince 2307 dětí, z čehož plná třetina byly děti, které volaly kvůli vysvědčení. Osmdesát procent těchto dětí se obávalo přijít s vysvědčením domů. Nejednalo se jenom o rošťáky a děti se špatným prospěchem, zavolalo i mnoho svědomitých holčiček, které se třásly hrůzou před tím, jak budou jejich rodiče reagovat na první dvojku na vysvědčení. Mnohé děti se bály, že budou podrobeny násilí, ať už fyzickému, nebo psychickému.
Výsledky svého působení psychologové na lince bezpečí neznají, děti volají anonymně, a v okamžiku, kdy rozhovor skončí, končí i jakákoli možnost zjistit, jak to s dítětem dopadlo. Nicméně je jisté, že služba, kterou linka dětem poskytuje je velmi prospěšná. Psychologové dokáží děti přesvědčit, že jejich problém není neřešitelný, a pokud mají z rozhovoru s dítětem signály, že je dítě ve vážném ohrožení, nabízejí pomoc v Krizovém centru Linky bezpečí. Letos žádné z dětí, které se na linku obrátily, Krizové centrum nenavštívilo.