Napsala nám zoufalá maminka osmnáctiletého chlapce, který zakázal, aby škola informovala rodiče o jeho prospěchu. Má na to žák právo? Zeptali jsme se Mgr. Křížové, zástupkyně ředitele gymnázia ve Štěpánské ulici.
„Ano, na to bohužel, a to bohužel třikrát podtrhuji, žák nárok má. Ve smyslu onoho nyní tak diskutovaného zákona na ochranu osobnosti má žák od svých osmnáctých narozenin právo. Osmnáctiletý člověk se úderem svých narozenin stává plnoletým, a tím pádem i plně odpovědným za své studium. Rodiče přestávají být jeho zákonnými zástupci a bez žákova svolení nesmí dostat žádné informace o prospěchu ani chování svého dítěte. Sám si omlouvá nepřítomnost ve škole, rodiče, pokud si to žák přeje, úplně vypadnou ze hry. Naši žáci tohoto práva naštěstí naprosto nezneužívají, až nás překvapilo, jak rozumně toto zákonné nařízení přijali."
Uvažuje se o nějaké změně tohoto nařízení, které učitele i rodiče tolik popudilo?
„Ano, na ministerstvu školství se proslýchá, že je třeba udělat nějaké legislativní změny, protože zcela správně rodiče poukazují na to, že jsou povinni děti na studiích živit, a proto by měli být informováni o tom, jaké mají jejich děti výsledky."
Setkáváte se ve školní praxi ještě s nějakými důsledky tohoto zákona na ochranu dat?
„Snad jedině při přijímacích zkouškách na naši školu. Dříve jsme prostě výsledky se jmény dětí vyvěsili na vrata školy, dnes dostanou děti přiděleny kódy, podle kterých pak hledají, zda jsou přijati, nebo ne, na našich internetových stránkách nebo čekají, až jim přijde domů vyrozumění."

Paní zástupkyně se ptala
Reklama