Objímejte se a budete zdravější, štíhlejší, mladší, šťastnější… Objímání uvolňuje napětí, zvyšuje sebevědomí, odbourává strach a nespavost, je ekologické a nic vás nestojí. Objímání není jen výsadou dvou zamilovaných nebo eroticky se přitahujících lidí. Mělo by tvořit samozřejmou součást našeho života, protože ho prostě potřebujeme. Už malé děti se nejlépe uklidní v náručí své matky. Když chceme někomu projevit radost nebo soucit, podvědomě nás to táhne k tomu, abychom ho objali.
Dotyky nejsou jen příjemné. Jsou i potřebné. Vědecké výzkumy dokazují, že podněty ve formě dotyků jsou pro naši fyzickou i psychickou pohodu naprosto nezbytné.
Léčebné dotyky se považují za jeden ze základních způsobů léčby a v některých zdravotnických zařízeních v zahraničí se staly součástí výuky zdravotních sester. Dotyky pomáhají ulevovat od bolesti, zmírňují deprese a úzkost. Podporují pacientovu vůli k životu, a pomáhají také předčasně narozeným dětem, které trpí nedostatkem dotykových podnětů v inkubátorech, aby lépe rostly a prospívaly.

Dotyky mohou:
- zlepšit váš postoj k sobě samému i k okolí
- mají kladný vliv na vývoj řeči a inteligence u dětí
- způsobují měřitelné fyziologické změny u těch, kdo se dotýkají, i u těch, kdo dotyky přijímají

Psychoterapeutka Kathleen Keating, která je autorkou roztomilé knihy OBJÍMÁNÍ, vychází z toho, že většina lidí trpí nedostatkem tělesných dotyků – tzv. dotykovou deprivací. Objetí je přitom velmi intenzivní dotyk, který pomáhá posilovat tělesné i duševní zdraví a přispívá k dobré náladě. Podle ní je objímání instinkt, představuje přirozenou reakci na pocity náklonnosti, soucitu, touhy a radosti. Je to ale také věda, prostá metoda podpory zdraví a růstu, s měřitelnými pozoruhodnými výsledky. V knížce, která je jakousi veselo-vážnou učebnicí objímání autorka popisuje techniky objímání, které mají čtenáři sloužit jako základ pro získání jeho vlastní zkušenosti a praxe jako „učitele objímání“.
Chcete se o knížce dozvědět víc nebo si ji on-line objednat? Můžete to učinit na této internetové stránce! Pokud budete mít štěstí, můžete ji také vyhrát v dnešní soutěži na Žena-in.cz
Reklama