Dneska otevíráme problém, který možná prožívá problematicky každá žena v dnešní době – a to, jak moc se věnujeme svým dětem, když jsme s nimi. Máma dnešní doby je ve chvíli, kdy se setká s dětmi, tedy když je po skončení zaměstnání vyzvedne ze škol, školek a kroužků, tak vyšťavená, že její jedinou touhou je tupě zírat do televizní obrazovky nebo nedělat vůbec nic. Musí totiž zmobilizovat síly k tomu, co jí ještě čeká – večeře, úkoly, pověsit prádlo, žehlení atd. Mezitím dvacetkrát odežene děti, které něco chtějí, musí, potřebují… I v rodinách, kde se na běhu domácnosti podílejí oba partneři, je situace podobná, protože času je tak málo.
Mezitím děti vyrůstají, vcházejí do puberty, bojují samy se sebou, dospívají… Než se stačíte otočit, jsou venku z hnízda a vy jste si jich přece vůbec neužili! Jak tuto situaci řešit? Odborníci radí věnovat se dětem za každou cenu, i za cenu, že tím bude dočasně trpět třeba kariéra jednoho z partnerů nebo že běh domácnosti nebude tak perfektní, jak byste si představovali. Co do svých dětí vložíte, to ony vám jednou vrátí, pokud jim nabídnete unavený nezájem, dočkáte se ho také.
Rodiče by měli s dětmi denně nejen probrat školní povinnosti, ale i pohovořit s nimi o jejich trápeních a radostech a celodenním programu, aby byly děti zvyklé s rodiči o všem mluvit a seznamovat je se svým životem. Podle věku dítěte by se měl rodič s ratolestí denně alespoň chvíli zabývat nějakou společnou činností – s malými dětmi si pohraje, s většími si něco společně přečte nebo zajde třeba do biografu. Velmi dobrým mostem mezi rodiči a dětmi je společná sportovní činnost, choďte plavat, jezděte na kole. Snažte se nejen děti něco naučit, ale učte se nové věci s nimi, když vám mohou ukázat, že umí v něčem víc než vy, bude je to motivovat.
Jednou jsem slyšela říkat v rádiu dětskou paní doktorku heslo, které se mi moc líbilo a bylo přesně o tom, že věnovat se dětem je důležitější, než podřídit péči o ně úklidu a starostem o domácnost, ona tenkrát řekla: „Bordel v bytě, zdravé dítě.“

Co si o tom myslíte vy, jak vy se dětem věnujete a co považujete v péči o ně za prioritu? Napište nám.