Orgasmus byl středem pozornosti v celé lidské historii. Řada kultur a národů udělala z vyvrcholení vědu a zkoumala, jak docílit jeho co možná nejdelšího trvání. Jednalo se ale spíš o orgasmus mužů než žen. Tomu se nepřikládala žádná důležitost. Některé ženy vůbec nesměly orgasmus cítit, proto jim muži drastickým rituálním způsobem odřezávali klitoris, aby vůbec nepoznaly rozkoš a tak nemyslely na nevěru.

Sám název orgasmus pochází z řečtiny a znamená „zapálit se“. Zajímavé je to, že všichni savci mužského pohlaví prožívají orgasmus, ale k samičímu vyvrcholení dochází pouze u lidského druhu, tedy u žen. Žena má ale oproti mužům výhodu, že může dosáhnout několika v krátké době po sobě jdoucích orgasmů, oproti tomu muž musí mít před dalším pauzu. I v prožití pocitů slasti jsou rozdíly jak u mužů, tak i u žen. Ženy mají pocit naplnění, uspokojení, muži pocity moci, úplného vydání sabe sama.
Ženský orgasmus se někdy rozděluje na klitoriální a poševní, ale někteří odborníci tvrdí, že toto rozdělení nemá opodstatnění, že je to stále jeden a tentýž orgasmus. Údajně je jedno, zda k vyvrcholení přijde stimulací klitorisu nebo pochvy. Vždy jej žena cítí ve stejné oblasti.

Vědci dokázali, že sexuální reakce má různé varianty:
1) Výbuch – orgasmus podobný explozi. Vyvrcholení má velice rychlý průběh, návaly vzrušení prudce stoupají a klesají.
2) Klidný orgasmus – trvá déle a většinou k němu dojde po dlouhé předehře.
3) Vlnovitý orgasmus – přichází ve vlnách. Vzrušení je krátké, bez ztráty intenzity.
4) Orgasmus celého těla – dochází při něm k pocitům celkové rozkoše, často citěné po celém těle. Bývá důsledkem velice intenzivního citového, smyslového a sexuálního opojení.
5) Mnohonásobný orgasmus – je označením několika krátce po sobě jdoucích orgasmů. Dva, tři i více orgasmů hned za sebou prožívají častěji ženy. Je jich ale jen malé procento.