Většina rodičů nemá tolik dovolené, aby mohla větší část prázdnin strávit se svými dětmi a pořádně se jim věnovat. Proto nastupují náhradní instituce od babiček po letní tábory. Tam všude se dětem obvykle velmi líbí, ale (zvláště v případě babiček) o kázni a pevném řádu nemůžeme mluvit, natož pak o opakování učiva, přeříkávání násobilky a trénování vyjmenovaných slov… Proto mnohdy platí, že to, co se děti za deset měsíců pracně našprtily, za dva měsíce vesele z hlavy vytratí. Má cenu se snažit toto pravidlo překonat tím, že poslední týden před začátkem školního roku s dětmi látku opakujeme? „Ale ovšemže ano,“ přikyvuje PhDr. E. Rákoska. „Děti si musí uvědomit, že krásné časy nicnedělání jim skončily a přichází zase dřina, dřina a dřina. Už od malička je třeba je připravovat na to, že bez práce nejsou koláče a pečení holubi, jak se říká, jim do pusy sami nevletí! Proto je zapotřebí dítě (v případě nutnosti) vyzvednout z tábora nebo od prarodičů minimálně týden před koncem prázdnin a nasadit již od počátku vysoké tempo. Ať ti malí syčáci vidí, co je ve škole čeká, že ano.“
A jak by měl takový správný předškolní trénink probíhat? „Již v předstihu by si měli prozíraví rodiče nakoupit různé brožurky a sešitky vydávané speciálně k tomuto účelu, jež mají název „Procvičujeme y a i o prázdninách“, „Jak v létě nezapomenout matematiku pro 4. třídu“ a podobně. Pak dítě probudíme v šest ráno, aby si už zvykalo na školní režim. Po krátké snídani je posadíme k sešitům a – slunce neslunce – přidržíme je pěkně u učení až do oběda. Po lehké krmi – těžká by totiž znemožňovala soustředění při odpoledních úlohách – opět uličníka posadíme ke stolu a zadáme mu diktátek, sadu slovních úloh nebo chemickou luštěnku. Jen ať si pořádně promaže mozkové závity, však on v září přijde sám na to, že mu to bylo k dobru! No, a večer žádná televize, ale anglicko-český slovník, to je ta pravá četba před usnutím.“
Přiznávám, že mne rady pana doktora poněkud zaskočily. Je pravda, že naše dcera celé léto na učení ani nesáhla a čte si jenom dobrodružné knížky, turistické průvodce a přílohu denního tisku Prázdniny. Co se týká počtů, tak ty používá pouze v případě, že si přepočítává, kolik jí zbylo z kapesného a kolik zmrzlin si ještě může koupit… Hm, raději už budu končit, musím ještě utíkat do knihkupectví a koupit „Procvičujeme y a i o prázdninách“ a „Jak v létě nezapomenout matematiku pro 4. třídu“. Snad se na mne ještě dostane!