Už večer před odchodem do školy byste měli s dítětem vybrat, co bude mít druhý den na sobě. Vyhnete se tak rannímu šílenství, kdy potomek, zejména holčička, bude odmítat jeden model za druhým a ručička hodin bude povážlivě postupovat k osmé.
Ráno vstaňte včas, raději dříve než později, ať neprobíhá odchod v atmosféře spěchu a stresu. Mohlo by se to odrazit na celém prvním školním dni a dítě by pak školní docházku chápalo jako stresující a nepříjemnou.
Jestliže je vaše dítě tak trochu neurotické a vy víte, že když má nerváky, tak nejí, nenuťte do něj snídani – hlady za ty dvě hodiny nezemře a nebude mít již od rána pocit, že něco nepříjemného musí.
I když je zřejmé, že první den ve škole nebude potřebovat prvňáček žádné pomůcky, dovolte mu, ať jde s aktovkou na zádech, s penálem a přezůvkami, tak jak to očekává a jak se na to těší. Aktovka je pro něj symbol školáctví, a tedy jakéhosi postupu od mrňouse k právoplatnému členu společnosti.
To, jestli chce dítě přinést paní učitelce kytičku, nechte na něm. Už je pryč čas povinných květin, vaše dítě podle přinesené pozornosti nebude nikdo hodnotit, ale možná bude ono samo chtít udělat paní učitelce radost. Proberte to s ním a podřiďte se jeho vlastnímu přání.
První den přijďte do školy skutečně včas, ať má vaše ratolest možnost zasednout v lavici s kamarádem ze školky, ať si může vybrat místo, kde chce sedět – prostě ať má pocit, že má možnost volby.
Dítě do školy poprvé pochopitelně dovedete, ale měli byste si pro ně i přijít. Nezapojujte do celé akce výjimečně babičku, pro vašeho syna či dceru je to opravdu velký den a určitě ho chtějí prožít s vámi. Po příchodu ze školy by měl následovat nějaký program, který dítě ocení a který bude chápat jako slavnostní, například oběd v restauraci zakončený zmrzlinovým pohárem nebo návštěva biografu.
(Držím vám palce a cítím s vámi, protože i moje dcera jde poprvé do školy a už teď je mi jasné, že z nás dvou jsem rozhodně nervóznější já.)
Reklama