Původně mělo být dodržování určitých zásad spojených se svatebním obřadem určeno k tomu, aby od novomanželů odehnalo neštěstí a zlé duchy. Mnoho z těchto „nařízení“ ale platí dodnes.

JMÉNO Zvláštní pověru mají například v Británii, kde se má za to, že pokud si vezmete muže, jehož příjmení začíná stejným písmenem jako vaše, znamená to neštěstí. Kolem nového jména nevěsty platí ještě jedno přikázání: Nevěsta by neměla zkoušet psát své nové jméno před svatbou, protože to přináší smůlu.

TERMÍN SVATBY I když dneska se většina svateb odehrává (asi z praktických důvodů) v sobotu, byl tento den dříve pokládán za ne zrovna vhodný. Stejně jako pátek, zejména ten s datem 13. Co který den znamená? Pondělí = bohatství, úterý = zdraví, středa = nejlepší ze všech, čtvrtek = ztráty, pátek = problémy, sobota = neštěstí. Záleží ale i na zvoleném měsíci. Všeobecně se pokládá za nevhodný měsíc pro svatbu květen. To má kořeny v hluboké historii, kdy se v květnu odehrávaly všelijaké náboženské svátky, obřady a rituály, a proto se nehodilo v té době pořádat svatbu. Naopak červen je zcela ideálním měsícem pro svatbu, protože v jeho jméně (June) je jméno římského boha Juno, který byl bohem lásky a svatby.

OBLEČENÍ Nevěsta by na sobě každopádně měla mít něco starého, něco nového, něco půjčeného a něco modrého. Angličanky si ještě vkládaly do boty šestipenci (dnes penny). „Něco starého“ znamená, že pokud je na svatbě přítomna žena, která je šťastně vdaná, přenese se její štěstí na nevěstu. „Něco nového“ zaručuje páru štěstí a prosperitu v budoucnosti. „Něco půjčeného“ bývá často nějaká hodnotná věc patřící nevěstině rodině, kterou ona musí zase vrátit, aby si zajistila štěstí. Zvyk, aby měla nevěsta na sobě něco modrého, pochází ze starého Izraele, kde si nevěsta zavazovala do vlasů modrou stuhu jako důkaz věrnosti. Peníz v botě nevěsty má zajistit manželskému páru bohatství.

Co se týká svatebních šatů, přináší smůlu, když si je nevěsta šije sama. Další pravidlo je, že by jí ženich neměl vidět v šatech dřív než před obřadem. Nevěsta se má vyvarovat toho, aby kompletní šaty oblékla před svatebním dnem. Někdy se dokonce nechává poslední steh až na cestu do kostela. Většina nevěst si dnes obléká bílé šaty (symbol panenství), ale málokdo ví, že tato tradice vznikla až v 16. století. Předtím si nevěsty prostě oblékly své nejlepší šaty. Co znamenají barvy svatebních šatů? Bílá = vybrala jsi si dobře, modrá = tvoje láska bude vždy opravdová, hnědá = budeš bydlet ve městě, šedá – pojedeš daleko, černá – chtěla by ses vrátit.

CESTA Před odchodem z domu se má nevěsta pro štěstí podívat do zrcadla, ale v žádném případě se k němu nesmí vracet – přineslo by jí to neštěstí. Manželství bude šťastné, pokud cestou na obřad spatříte kominíka, ovce, pavouka, ropuchu, černou kočku nebo duhu. Naopak vidět otevřený hrob, prase, ještěrku, jeptišku či mnicha nebo slyšet kohoutí kokrhání přináší smůlu. Slunečný svatební den vždycky znamenal štěstí a naopak špatné počasí symbolizovalo neštěstí. Ale na druhou stranu se říká, že pokud je o svatbě deštivo, tak novomanželům prší štěstí. Mrak a vítr v den svatby jsou předzvěstí bouřlivého manželství. Sníh naopak představuje věrnost a bohatství.