Je to smutné, že i malý človíček ve věku, kdy by jeho jedinou starostí mělo být, s čím si bude právě teď hrát, může mít horší a bolestnější trápení než kdejaký dospělý. Naštěstí je v provozu několik krizových linek, na kterých si mohou usoužené děti vylít srdce, svěřit se s problémem a hlavně najít pomoc a řešení své těžké a nelehko zvládnutelné situace. Školní prospěch se přitom podle odborníků zdaleka nepodílí takovým procentem v počtu telefonátů, jako krize vyvolané hádkami a nesouladem mezi rodiči, psychické týrání a strádání, stejně jako stále se množící pohlavní zneužívání, s nímž se bohužel setkávají i velmi malé děti.
Jak můžete vy osobně pomoci v případě, že máte tušení, že nějaké dítě nebo adolescent ve vašem okolí trpí? Možná neví, že stačí vytočit číslo a hledat pomoc na některé z mnoha linek, na jejichž konci sedí odborníci zvyklí podobné problémy s dětmi řešit. Poraďte mu. Zde je několik tipů a kontaktů:

Dětské krizové centrum – Stálá linka důvěry: 02/41484149
e-mail: problem@ditekrize.cz

Spondea – krizové centrum pro děti a mládež - 24hodinová linka: 05/41235511
e-mail: spondea@sky.cz
www.sky.cz/spondea/

Růžová linka pro pomoc dětem: 02/72736263