Původ této nemoci je nejasný, genetici si neví rady a vědci se domnívají, že možná souvisí s nedostatkem noradrenalinu. Autismus je vývojovou poruchou a zpravidla se rozvine do 3 let věku dítěte, i když ne vždy bývá správně diagnostikována.
Většinou na možné postižení upozorní lékaře rodiče, neboť si zhruba kolem roku až dvou uvědomí, že ne všechno je s jejich dítětem v pořádku. Jaké příznaky mohou sledovat rodiče a měli by na ně upozornit i lékaře:
- echolálie – dítě vůbec samo nemluví, pokud hovoří, opakuje mechanicky a beze smyslu celé věty po dospělých
- hovoří pouze o jedné věci a soustředí se na ni, například na nějakou součástku hračky
- je zcela netečné nebo naopak hyperaktivní
- má bizarní pohyby, které stále opakuje
- snadno se rozčilí, pokud něco jenom maličko překročí rámec pravidla – například jinak rozestavěné předměty na stole
- potřeba doteků – dotýká se cizích lidí, ohledává je, vytahuje jim věci z kapes a tašek
- buď je nepřiměřeně mazlivé, nebo naopak mazlení odmítá
- mívá zálibu v neobvyklých předmětech
- často se nepřirozeně, nepřiměřeně směje zdánlivě bez příčiny
- má strach z hluku, z vysavače, z dětského pláče…
- neodhadne reálné nebezpečí, jako by mu chyběl pud sebezáchovy
- obyčejně nemá výtvarné cítění, miluje však hudbu, autistické děti mívají smysl pro hudbu i rytmus, a pokud jsou schopny mluvit, zpívají i písně s textem.


Výchova autistického dítěte je velmi náročná, je hlavně nutné celou situaci přijmout a smířit se s ní – jiná už nebude. Pokud se budete snažit, je možné, pokud nemoc není příliš rozvinuta, zmírnit její projevy. Například afektivní projevy, kdy se dítě z drobné příčiny velmi rozčilí, což občas vede až k sebepoškození, se mohou velmi zmírnit, pokud dítě správně relaxuje – ideální terapií je voda, pohyb a hudba. Rovněž je velmi důležité nechat autistické dítě rozebírat věci na prvočinitele, rozlívat vodu, rozsypávat písek – má totiž pocit, že je celek ohrožuje, proto celek ruší. Na dítě působí samozřejmě negativně každý stres, proto se rodiče snaží vybudovat mu harmonické domácí prostředí.


V posledních letech začínají v Praze i mimo Prahu vznikat specializované školky a při pomocných školách jsou zřizovány tzv. autitřídy, kde mají děti speciální školní výuku se školenými pedagogy. Je také možné autistické dítě vyučovat doma pomocí individuálního učebního plánu. Je zajímavé, že z důvodu pomalejšího vnímání je nutné autistické jedince vzdělávat až do dospělého věku, je tedy možné látku jim rozložit do delšího časového údobí.