Libé pocity, které zažívaly děti v matčině lůně, mohou mít své pokračování. Již před lety bylo věděcky dokázáno, že pozitivní vztah kojenců k vodě trvá ještě několik měsíců po jejich narození. Děti se nebojí vody a mají z pohybu v ní radost. Nedělá jim problém se potápět a svým způsobem „plavou“. Pohyb ve vodě prospívá nejen dětem, ale i matkám po porodu. Má velký vliv na vývoj kojenců, jejich vlastní psychomotoriky a projevuje se i na pohybové zdatnosti. Děti jsou otužilejší, zvyšuje se obranyschopnost organismu proti nejrůznějším nemocem. Díky tomu, že si ve vodě hrají v přítomnosti svých maminek, ztrácejí strach z vody. Respekt z vody mívají zejména některé starší děti, které s ní do kontaktu nepřišly. V centrech zaměřených na plavání kojenců je většinou zajištěna perfektní péče – čistá voda v bazénu, teplota vody, zkušené insruktorky. Matkám je k dispozici pediatr, odborník na psychomotorický vývoj dítěte a rehabilitační pracovník. Plavání probíhá v malých skupinkách, aby děti netrpěly stresem, aby každý měl dost místa a aby při pohybu vládla pohoda.


Kojenecké plavání je zvlášť důležité pro děti tělesně postižené, pro děti s odchylkami neuropsychického vývoje a pro děti s chronickým onemocněním horních cest dýchacích.