Vodnářijsou velmi proměnliví. Můžete od nich čekat, že když je někdo okouzlí, velmi lehce se pro něho nadchnou a nezřídka kdy s lehkým svědomím spálí všechny mosty. Může se ale stát, že velký obdiv vystřídá velký chlad. Někteří navazují i neobvyklé milostné vztahy a ubírají se zakázanými cestami! Je mezi nimi mnoho fetišistů. V manželství jsou laskaví, přátelští, ale chybí jim schopnost hlubšího citu. Pokud se ožení, přestávají být nestálí a bývají věrní.


Našla jste si chlapa Rybu? A je víc studený jako ryba než vášnivý? Tito muži jsou ostýchaví a mají někdy raději starší zkušené partnerky. Jejich sexuální sny a fantazie je neuvěřitelná. Jejich vztahy bývají velice komplikované. Nejvroucnějším přáním je najít toho pravého a založit rodinu. Většinou jsou sami uloveni, než že by vyvíjeli iniciativu. Ryby mají v životě štěstí.


Ach ti berani! Stanul před vámi opravdový muž s vlnitými vlasy a ohnivým pohledem? Vám se podlomily nohy? Pak to byl vášnivý a žárlivý Beran! Je schopen prožívat velké lásky, které ho stravují svým vnitřním plamenem. Rychle vzplane a udělá cokoliv, aby získal srdce milované. V manželství chce mít vždy vedoucí postavení, je lepší se jim přizpůsobit. Pokud to uděláte, bude váš vztah spokojený. Někteří beraní ohnivci jsou velice smyslní!


A co Býci? Jsou velice sexuální. Vytrvale a tvrdošíjně se dokážou zajímat o svou vyvolenou, že odradí všechny okolo. Nikdy vám nevyznají lásku tak, že by z toho byl zážitek na celý život. Někdy se domnívají, že okouzlí všechny pouze svou přítomností.


Ti, kdo nejsou moc spolehliví v lásce jsou Blíženci. Jsou okouzlující, šarmantní, galantní, ale často je šálí okolí. V prvním citovém zápalu snášejí modré z nebe a věří tomu, že jejich cit nic nezviklá. Napsal vám někdy Blíženec zamilovaný dopis? Dokáží psát ty nejněžnější dopisy. Když ptáčka lapají. Pěkně mu zpívají – tak to jsou praví Blíženci. Pokud chtějí někoho lapit, dokáží za sebe vydat naprosto všechnu energii. Tahají jako esa z rukávu nová překvapení, aby dosáhli svého. Mají však pud jít neustále vpřed a poznávat nepoznané. Opouštějí své lásky a záhy mejí nové. Někteří jsou pěkní slídiči a hlídači, chtějí odkrýt všechna tajemství druhého, aby je použili proti němu. Často milují dvě ženy najednou.


Našla jste si Raka? Raci milují domov a rodinu. Pokud je někdo zklame v lásce, vzpamatovávají se z toho i několik let. Jsou velice romantičtí, přecitlivělí a náladoví. Ve vztahu dokáží manipulovat s partnerem ve svůj prospěch. Některé račí potvory se obětují a zárověň jsou vyděrači. Jeho největší touha je jistota a zázemí.


Uchvátil vás Lev? Lev je obdařen silnými city. Je pozorný a spolehlivý. Je to vždy on, kdo si vybírá partnerku. Ona ho musí zaujmout na první pohled a musí být atraktivní. Je upřímný, všechno prožívá celou svou bytostí. Bývá štědrý milenec. Nesnese pomyšlení, že by mohl být podváděn. Kdyby něco takového zjistil, jeho nenávist by byla ještě větší než jeho ponížení. Jako partner je něžným druhem a láskyplným otcem.


Ten, kdo bere lásku spíš z praktické stránky je Panna Jejich milostné vztahy a city nejsou příliš silné. Mají silný sklon a někdy to až přehánějí, k rozumnému přístupu k životu. Málokdy propadají bouřlivému, ohnivému vzplanutí. Vůbec nechápu, že je to možné. Často koketují, chtějí se líbit a jsou šťastní, když se do nich někdo zamiluje. Jejich smysl pro pořádek je tak silný, že jim pro maličkosti unikají důležité věci. Často jim nečekaně unikne i partner.


Myslíte, že jsou Váhy váhavé? Váhy se prý moc nehádají, ale jsou velmi ješitní. To jim dělá problém překonat a tak vznikají neshody. Mají malou snahu se seznámit, jsou příliš taktní, raději vyčkávají. Někteří přetrvávají ve vztahu, i když už láska vyprchala a nejsou schopní říci rozhodné ne. V sexu chtějí být dominantní a smyslní. Mají velký smysl pro romantiku a milostné zážitky si jejich partnerky pamatují celý život. Když se dostanou do problémů ve vztahu, raději ustupují, ale když je na ně činěn trvalý nátlak, jsou nebezpečnými společníky a rozvodové soudy vyhrávají.


Zalíbil se vám Štír? Pro Štíra je erotika skutečným nebezpečím, protže je jí oddán na milost i nemilost. J eto nejsexuálnější znamení. Dovedou milovat s neskutečnou vášní, která nemá obdoby.Když se zamiluje, jeho láska je naprosto neovladatelný. Pro svou smyslnost získává snadno své partnerky. Štír je panovačný a soužití s ním bývá těžké. Chce ovládat. Je velmi žárlivý a podezíravý, což každý nesnese. Pokud je sexuálně uspokojený, je spokojený. Velice těžce snáší rozchody.


Potkala jste ohnivého Střelce? Jsou ohniví a když milují, milují s vášní a celou duší. Vždy má o ně někdo zájem, jsou velice společenští. Rychle se zamilují, ale hrozí nebezpečí, že mnoho jejich vztahů nebude mít dlouhého trvání. Jak rychle vzplanou, tak i zhasnou. Vždy mají nějakou lásku po ruce, netají se se svými city, jdou hned na věc. Neddávají se snění. Nikdy nebývají sami. Jsou štědří, dokonce se dokáží kvůli lásce zruinovat. Jsou zaslepeni láskou, nenidí a neslyší. Marně se přátelé obávají jejich zkázy, je zbytečné jim v tomto stavu něco vysvětlovat. Pokud se ožení, miluje svobodu a volnost. Žení se z čisté lásky, ale často se odcizují.


A jaký je Kozoroh? Muži v tomto rohatém znamení jsou opatrní a pečliví. Nechtějí dávat najevo city, ale nemá studené srdce. Je docela spolehlivý, ale nepřísluší mu milostné aféry plné vášně. Sází na jistoty, stabilitu a trvalost vztahu.