Dítě Vodnář Jsou zvědavé,bystré a citlivé, mají velkou fantazii. Mají sklon k odporování, rebelantsví a tvrdohlavému prosazování svých fantastických nápadů. Už od mala si chtějí jít svou vlastní cestou, vyšlapané cestičky je nezajímají. Rodiče by měli mít hodně tolerance a trpělivosti. Pokud je chcete vychovávat, musíte s jejich nápady souhlasit a teprve potom je postupně přesvěčit o své pravdě. Již brzy v mládí je přitahují osoby opačného pohlaví, je nutná osvěta!

Dítě RybyMají silné sklony k lenivosti a nepořádku, je nutné je již od počátku vést k plnění úkolů a cvičit jejich vůli. Nejsou moc samostatné, jsou lítostivé a citlivé. Potřebují mnoho lásky a trpělivosti. Velmi těžce nesou výčitky a konflikty. Pokud je chcete dobře vychovat, křikem a tvrdým zacházením nedocílíte ničeho. Některé jsou velmi ostýchavé a bojí se cizích lidí. Je dobré rozvíjet umělecký talent, mohou z nich být umělci.

Dítě BeranJsou velice vnímaví ke svému okolí. Laskavostí získáte jejich lásku. Pokud je chcete omezovat zákazy a příkazy, setkáte se s nelibostí. Když chtějí dosáhnout svého, chovají se jako berani. Nevydrží sedět na svém místě, potřebují neustálý vzruch. Mívají mnoho úrazů, protože se ničeho nebojí. Vyhledávají nebezpečí, jsou nepoučitelní. Mají velké sebevědomí, ve škole bývají terčem sporů. Je třeba je neutále zaměstnávat.

Dítě BýkDěti Býci bývají hodné a málomluvné. Nemají příliš velký zájem o učení, baví je sport. Zajímají se především o to, co sami uznají za vhodné a zajmavé. Vládnoucí planeta Venuše jim propůjčuje sklony ke kráse, umění a romantice. Učitelé ve školách si stěžují na netečnost, pomalost, nezájem o vykládanou látku. Mají hodně kamarádů, kteří cítí jejich sílu a obdivují je. Vynikají ve sportech.

Dítě BlíženecTyto děti musíte vychovávat přísně a s velkou důsledností. Je dobré jim dopředu stanovit úkoly, které směřují k vytrvalosti a soustředění. Projevují nadání pro více oblastí. Je nutné je neustále kontrolovat a být v kontaktu s učiteli. Jsou velmi důvěřivé ve styku s cizími lidmi, jsou srdečné a bystré. Docela dobře se učí a mají hodně přátel.

Dítě RakDěti Raci jsou velmi milé, přítulné a citlivé. Jsou upřímné a vyžadují hodně něhy. Touží po rodičovské lásce a opoře. Často bývají stydlivé a uzavírají se do vlastního světa. Mají velkou fantazii a milují neuvěřitelné příběhy. Mívají umělecké nadání, které je třeba od malička rozvíjet. Je třeba jim vštěpovat nebojácnost a učit je jednat s lidmi. Děti Raci jsou většinou hodné a nejsou s nimi žádné výchovné problémy. Mají dobrou paměť a mají talent na cizí jazyky.

Dítě LevTyto děti bývají již od dětství hezké a hravé. Málokdy pro ně něco znamená hodnota peněz a věcí. Dítě lev se velmi dobře učí, nikdy nechce zůstat v pozadí. Nebývají to problematické děti a bývají ve škole oblíbené. Tělesné tresty jsou pro ně urážkou jejich důstojnosti.

Dítě PannaMají vynikající paměť. Tyto děti mají klidnou povahu, jsou tiché a poslušné. Nebývají sami aktivní, spíš se drží v pozadí a pozorují dění kolem sebe. Učí se dobře. Často nejsou velkými siláky. Dítě Panna je citlivé, pozorné, velmi rychle dokáže kopírovat přednosti, ale i nedostatky dospělých. Má rádo, když je kolem něho pořádek a čistota. Panny si ukládá věci na své místo, jsou to takoví malí puntičkáři. To jim vydrží až do dospělosti. Jejich negativní vlastností je sobectví a sklon k pesimismu.

Dítě VáhyMalé Váhy musí od malička cítit blízkost rodičů. Jsou velmi zvídavé a touží po nových informacích a poznatcích. Aby dosáhly vynikajících školních výsledků, stačí slova uznání a motivace od lidí, které respektují. V mládí se dají snadno ovlivnit, tak pozor na špatné vlivy! Nejlepších výchovných výsledků, pokud nastane problém, dosáhneme laskavým napomínáním a výčitkami, nikdy ne tělěsným trestem.

Dítě ŠtírMalí Štírečci jsou rozhodní, tvrdohlaví a mají mimořádně silnou vůli. Jejich energie musí být neustále usměrňována. Potřebují pevné vedení a disciplínu. Především jim musí být vštěpována ohleduplnost ke slabším, schopnost odpouštět a umění prohrávat bez pomsty. Potřebují hodně lásky. Nesnášejí porušení jejich tajemství a zesměšňování. Mají skvělou intuici. Při domácích konfliktech, hádkách často utíkají z domova a stávají se obětí part, své citové problémy často řeší alkoholem a drogami. Rychle sexuálně dospívají.

Dítě StřelecDěti narozené v tomto znamení jsou veselé, hravé, zdravé, ale také prudké a trochu neovladatelné. Rády se učí a ve škole chtějí hlavně uplatnit své názory a představy, jinak ztrácejí o učení zájem. Potřebují mnoho pohybu a volnosti, ale musejí být neustále pod dohledem, aby si nezpůsobily úraz. Neumí hospodařit s kapesným, těžko se učí zacházet s penězi. Malí Střelci vyžadují neustále pozornost, jsou neústupné až vzdorovité, často neustoupí ani před nespravedlivým trestem.

Dítě KozorohV útlém věku jsou velmi přemýšlivé. Jsou opatrné. Cítí se lépe, když se můžou řídit nějakými pravidly, než když musí spoléhat na svou fantazii. Děti Kozorozi mají ve škole zodpovědné postavení, často se jeví učitelům dospěle a spolehlivě. Pravda je však taková, že tyto děti velmi rychle rozpoznají strukturu moci ve škole a vědí, jak se chovat, aby postupovaly nahoru. Je to u nich věc instinktu.