Pokud se dostanete v životě do situace, kdy se s někým rozejdete, je to bolestná záležitost. Jestliže máte z tohoto vztahu i děti, je to ještě složitější. Zvlášť, pokud se muž rozhodne neplatit výživné, které mu určil soud.
Advokátka JUDr. Věra Martelisová, která se specializuje na rodinné právo a rozvody, radí:
Je několik možností, jak přimět otce k pacení výživné částky.
První možnost, pokud vám neplatí déle než šest měsíců, je podat na neplatiče trestní oznámení za „neplnění vyživovací povinnosti“ podle paragrafu 213. Je to nejúčinější. Hrozí mu v tomto případě podmínka a věc řeší soud. Pokud by ji dostal a neplatil dál, hrozí mu vězení. Je tu ale riziko. Když zaplatí třeba jen jednu splátku a opět přestane platit, musíte čekat dalších šest měsíců od poslední platby na další možnost podání trestního oznámení. Je tu tato nepříjemná půlroční lhůta a když je neplatící chlap mazaný, může vás vodit za nos.
Druhá možnostje využití sociálního úřadu. Jestli nemáte žádný příjem nebo jsou vaše měsíční příjmy na hranici životního minima, platí vám výživnou částku stát. Soudně tyto peníze nevymáháte vy, ale úřad sociálního zabezpečení.
Třetí možnost spočívá v tom, že máte přehled o finanční situaci bývalého manžela a otce dětí. Víte, že má příjem, a tak můžete podat u soudu „návrh na výkon rozhodnutí“. Toto můžete udělat už po nezaplacení jediného výživného. Soud vydá rozhodnutí a nařídí srážky ze mzdy otce dětí v částce výžiného. Jestli ale nepracuje, máte smůlu.


Pokud máte s dětmi větší výdaje – školné, sporty, škola v přírodě, měl by se i na těchto částkách podílet i otec dětí. Záleží to většinou na dohodě obou rodičů. Pokud nechce otec přispět, máte možnost podat „návrh na zaplacení částky“, který řeší soud při opatrovnickém řízení.

V novém zákoně o rodině se ve stanovení výše výživného přihlíží nejen k výšce platu otce, ale i k jeho majetkovým poměrům!
Reklama