Zlozvyk je nevhodný návyk. Vzniká díky stresovému faktoru, který na dítě působí. Odborníci zlozvyky rozdělují na prosté (vzniklé nesprávnou výchovou) a na zlozvyky složené (vznikají po nadměrném zatížení organismu). Prosté zlozvyky je možné zvládnout výchovou, u zlozvyků složených je třeba nejprve odstranit vyvolávající příčinu a potom využít výchovné prostředky. Zlozvyky jsou u dětí běžnou záležitostí. Cucání palce, šťourání se v nose, okusování límců, kousání nehtů, skřípání zubů, očichávání dlaní... Zlozvyky často přetrvávají do dospělosti. Například kousání nehtů. Většinou se s tímto nešvarem setkáváme u dětí okolo čtyř let, ale okusování nehtů není výjimkou ani u dospívající mládeže. U některých zvlášť závislých jedinců přetrvává do dospělosti. A jak působí uparvený muž s okousanými nehty? Posuďte sami.
Děti však mívají i takové zlozvyky, které můžou vést k poškození zdraví. Koušou se do rtů, do rukou, tahají se za vlasy nebo si jinak ubližují. V těchto případech je nutné, aby rodiče vyhledali neprodleně odborníka.

Zlozvyky jsou opravdu „výsledkem“ stresu, kterým dítě prochází. Protože si neví samo se sebou rady, neumí situaci zvládnout, hledá náhradní a jednodušší řešení, a tím je zlozvyk.

Pokud chceme dítě zbavit zlozvyku, musíme odhalit a odstranit stresový faktor. To není vždy tak jednoduché, zvlášť pokud chodí dítě do školy. Škola představuje celou škálu možností stresů a křivd, se kterými se dítě může potýkat. Pokud zlozvyky trvají dlouho, je nutné je řešit s odborníkem. Není správné reagovat příliš unáhleně, dítě peskovat, okřikovat nebo je ponižovat. Takové reakce můžou mít za následek, že dítě se zlozvykem na čas přestane, ale po určité době se, ještě více stresované, k němu zase vrací.

Odborníci doporučují nejprve si s dítětem o všem v klidu popovídat, zjistit, kdy se zlozvyk objevuje nejčastěji a potom společně přemýšlet, jak jej nahradit něčím jiným, pozitivním. Například místo cucání palce sevřít ruku v pěst... Pokud pro dítě vymyslíte náhradní činnost nebo se dítě snaží se zlozvykem přestat, je důležité dát mu najevo zájem a chválit ho za každý pokrok. Pokud si ale navíte rady, navštivte psychologa.