1. Kdy? Okamžitě, jakmile děti projeví o danou problematiku zájem, a to ne přímo o samo plození dětí, stačí, když se zeptají třeba na líbající se dvojici. Odpovíme, rozhovor na dané téma je navázán, dítě ví, že kdykoli může přijít zkonzultovat další otázky z oboru, že se před rodičem nemusí stydět a že na svou otázku dostane poctivou odpověď. Namítnete, že jsou děti, které se nezeptají a pak už je „pozdě“, neboť jim mezitím všechno pošpitají poučenější spolužáci, ale myslím, že to není možné, to jsou děti, kdteré byly v minulosti dospělými odbyty oním profláknutým „na to máš dost času!“ Takové dítě už potom pochopitelně s důvěrou a bezelstnou otázkou za rodičem nejde.

2.Jak? Jazykem, kterému dítě v daném věku rozumí, as tak, aby bylo schopné s arzenálem svých vědomostí pochopit, co mu vlastně chceme sdělit. Tady je docela vhodné použít příklady z říše zvířat, pochopitelně zvolíme poněkud naturálnější přirovnání než ony čmeláčky a květinky – na světě zvířat můžeme dětem vhodně demonstrovat třeba to, že mláďata rodí až dospělé samice, proto i lidé by měli uvažovat o aktivitách vedoucích k potomstvu až v dospělosti, nebo to, že láska a manželství není totéž co sex a plození, protože jelen má přece také koloušky se spoustou laní a ani s jednou není v monogamním svazku. Atd., příkladů je mnoho.

3. Co dělat, když zjistíme, že dítě přišlo do styku s pornografií? Způsobem jako v předchozím případě musíme dítěti vysvětlit, proč se pornografie dělá, jakým účelům slouží, a protože jsou obrázky pro dítě často nepochopitelné, ale hlavně nesmírně drsné a ohyzdné, pokusíme se mu vysvětlit, že to mazlení, které provádí pod peřinou jejich máma a táta probíhá jinak, že lidé na fotografiích k sobě nemají žádný vztah, zatímco rodiče se milují.

Mgr. Zuzanu Mandausovou zpovídala
Reklama