Odpovědi na otázku, proč se slaví svátek Valentýna jako svátek zamilovaných se značně rozcházejí. Jedna z možností (naprosto neověřená) je, že prostě zamilovaní chtěli mít svůj den a tak si náhodou zvolili zrovna 14. únor. Další teorií je,(ta už je věrohodnější) že tyto oslavy mají kořeny už v dávném Římě. Tehdejším předchůdcem svatého Valentýna byl pohanský svátek připadající na polovinu února, který Římané zasvětili bůžkovi pastýřů Faunovi. V tento den se mladí lidé spojovali do párů podle toho, jak jim určil los. Křesťané tento svátek převzali, spojili ho ale se světcem Valentýnem. Ten se stal mučedníkem za vlády císaře Claudia II. Germanika. Vladař tehdy rozhodl zrušit manželství, protože ženatí muži prý nebyli dobrými válečníky. Kněz Valentýn tajně oddával milence a zaplatil za to vlastní hlavou. Svatý Valentin se slaví především v Americe a v Anglii. Posílání zamilovaných přáníček, takzvaných Valentinek je velice oblíbené i u nás.

Co budete dělat na Valentýna?
Rozhodně se sejděte s někým, koho máte rádi. Posílání Valentinek je sice roztomilá věc, ale osobní setkání nic nenahradí. Vymyslete si pro svého miláčka dárek. Dárek vždy potěší jak ženu – nejlépe šperk nebo květiny – tak i muže - dejte mu své srdce:) a prožijte s ním tu nejromantičtější noc v roce. Ale hlavně!!! Vyznejte si lásku. Nikdy není lepší příležitost dát najevo, co cítíte než na svatého Valentýna. Máte ještě týden na přípravu. Příští pondělí je tu tolik očekávaný svátek!