Jestliže máte jen jedno dítě, má spoustu výhod. Je obletované od všech příbuzných, mají pro sebe rodičovskou lásku a péči, mají víc hraček, nemusí se s nikým dělit. Děti to berou jako samozřejmost. Většinou se lépe učí, protože na ně mají rodiče víc času. Tím, že mají jen jedno dítě, vkládají do něj velké naděje o jeho budoucnosti, jak se bude učit, čím bude. Upínají se ně a vkládají do něj své životní sny. Jelikož mají jen jedno dítě, vše se soustředí jen na něj. Špatně nesou jejich neúspěchy a dítě je z toho stresováno. V rodině, kde je dětí víc, se tyto tlaky normálně rozmělní mezi všechny děti a rodiče se víc smiřují se skutečností, že některé dítě je méně nadané nebo se vymklo jejich představám.
Je časté, že jedináčci dělají mnoho zájmových kroužků a jsou na ně kladeny větší nároky. Jsou vychovávaní úzkostlivě. Rodiče mají jen je, a tak se o ně více bojí. Často jsou tyto děti nesamostatné, protože mají neustále za sebou strachující se maminku.

Jedináčci jsou ohroženi tím, že vyrůstají samy. Děti, které vyrůstají mezi sourozenci, se připravují od začátku dětství na život tím, že jsou nuceny řešit vzájemné konflikty, uzavírat dohody, pomáhat, rozdělit se, obhájit si svůj názor. Všichni jedináčci nejsou stejní a všichni rodiče nejsou stejní. Je mnoho dětí, které vyrůstaly samy a nevzpomínají na dětství jako na období samoty.

Jak vychovat jedináčka? Co radí odborníci?

1) Berte svoje dítě jako individualitu. Neklaďte na něho zbytečně velké nároky a pokud není podle vašich představ, smiřte se s tím.
2) Zajistěte mu styk s jeho vrstevníky. Nejen ve školce a ve škole, ale kamarády, se kterými by si mohlo hrát i ve volném čase. Pošlete ho na školku nebo školku v přírodě, kde se naučí být v noci bez vás.
3) Kupte dítěti domů zvíře. Nebude mít pocit, že je doma samo, bude mít svého kamaráda, naučí se starat se o druhého a mít odpovědnost.
4) Nedopusťte aby babičky a tetičky rozmazlovaly vaše jediné dítě a aby mělo vše, na co si vzpomene hned a okamžitě.