Ale protože to možné nebylo, chodili jsme všude ve třech. Do kina, do divadla, na diskotéky, ale i třeba na fotbal. Pak odjel Karel na tři měsíce do Anglie a já začala docela vážně chodit s Honzou. Ovšem, když se vrátil Karel, zase jsem nevěděla, čí jsem. A jednou, když jsme s Karlem osaměli, nedokázala jsem po pár sklenkách vína odolat jeho lichotkám a bylo to. Teď jsem těhotná. Honza se se mnou rozešel, protože se mu jeho dobrý kamarád svěřil s tím, co se stalo, Karel nechce o dítěti ani slyšet, protože prý za těch pár minut nemohl zplodit dítě. A já jsem teď s tím vším sama a nevím, co dál. Jak uživím dítě, které si rozhodně nehodlám nechat vzít.…

Opravdu nezáviděníhodná situace. Podobná „selhání“ bývají často počátkem dramatických příběhů, s nimiž si jejich aktéři nevědí rady. Dítě by mělo mít otce, domnívají se psychologové. Pokud však otec otcem být nechce, neměly by mladé ženy v této těžké životní zkoušce sázet jen na svou hrdost, ale realisticky posoudit situaci. A ukáže-li se, že pro ně bude těžké procházet dalším životem bez finanční podpory otce, existuje možnost, jak zjistit, kdo byl ten pravý.
Nejmodernější a nejpřesnější metodou, jak s vysokou přesností potvrdit nebo vyvrátit otcovství, je jeho určení pomocí DNA testů. K tomu je třeba získat vzorky buněk obsahující DNA (deoxyribonukleovou kyselinu) přinejmenším od muže a dítěte, ale nejlépe ještě od matky dítěte. Že to nejde bez krve, je ovšem pověra. Stačí speciální jemný kartáček. Na něm se totiž zachytí buňky setřené bezbolestně z vnitřní strany dutiny ústní. Ty potom poslouží jako zdroj při porovnávání určitých oblastí DNA vyšetřovaných osob.
DNA je jako nositel dědičnosti pro každého jedince naprosto specifická a znaky, které obsahuje, se dědí z rodičů na děti. Základem DNA testů jsou molekulárně genetické metody. S jejich pomocí se zkoumá shoda v některých polymorfních znacích v sekvenci DNA u testovaných osob.
Anonymní DNA testy pro určení otcovství jsou určeny pro ty klientky, které chtějí z nějakého důvodu zjistit, kdo je nebo není otcem dítěte. Výsledná informace patří jenom jim a nemá právní hodnotu v možné soudní při. Slovo anonymní také znamená, že o testy může požádat kdokoliv, aniž někdo kontroluje totožnost žadatele o vyšetření. Žadatelka sama zařizuje odběr vzorků od domnělého otce a dítěte (případně svůj), předávání vzorků i výsledků probíhá korespondenčně a naprosto diskrétně.
Jde-li o určení otcovství pro účely soudu, musí odběr vzorků uskutečnit soudní znalec nebo musí odběr probíhat pod jeho dohledem. Výsledkem je soudněznalecký posudek, v němž je s pravděpodobností 99,9% otcovství buď potvrzeno nebo vyloučeno.
Na věku dítěte, u něhož se odebírá vzorek, nezáleží. U těch nejmenších je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Jednou z podmínek však je, že údajný otec (či otcové) musí souhlasit s odběrem vzorku pro DNA analýzu, protože odběr sliznice dutiny ústní nelze uskutečnit bez vědomí „odebírané" osoby.

Bližší informace je možné získat na adrese GENERI BIOTECH s.r.o., Durychova l39O, 5OO l2 Hradec Králové l2, tel. O49/5O56 353, e-mail biotech@czcom.cz.
Eva Koukalová