Četné psychologické výzkumy potvrdily, že k nejšťastnějším nepatří páry, které nemají problémy, ale dvojice, které se s problémy dokáží vyrovnat, jinak řečeno je řešit. Cílem správné, neboli konstruktivní hádky je vyřešit problém. Tedy vyjádřit vlastní názor a poslechnout si mínění protistrany. Potažmo dosáhnout řešení, které pro vás bude alespoň akceptovatelné. Budete-li se držet následujících bodů, pravděpodobně se vám to podaří.


1. Ujasněte si, co vlastně chcete.Svůj cíl si zformulujte do jedné jasné věty, například „Chtěla bych chodit častěji za kulturou“.

2. Dejte jasně najevo, co vám vadí.A udělejte to pokud možno hned po inkriminované události. Pakliže váš partner soustavně nechává špinavé ponožky uprostřed obýváku a vy je desetkrát trpělivě uklidíte do koše na prádlo, je pravděpodobné, že po jedenácté už vybuchnete jako tlakový hrnec. Nedivte se, když pak od partnera uslyšíte překvapené „Nevěděl jsem, že ti to vadí…“

3. Vynechte věci a události, které s daným problémem nesouvisí.Účelem není znectít partnera a jeho rodinu včetně prababičky z otcovy strany, ani znovu vytáhnout na světlo boží jeho prohřešky z loňské dovolené. Místo toho se soustřeďte na problém, který chcete vyřešit.

4. Nekřičte.Měníte-li se pravidelně v ječící satorii, jste sama proti sobě. Bohužel, ve střední Evropě stále platí zákony prvobytně pospolné společnosti: chlap, který řve, je chlap, zatímco žena zvyšující hlas není nic jiného než hysterka. Jestliže křičet potřebujete, čiňte tak o samotě a pokud možno na odlehlém místě.

5. Nezatahujte do hádky další osoby.Tedy přátele, rodiče, sousedy, a už vůbec ne vlastní děti. Na starém rčení „co se doma upeče, to se doma taky sní“ skutečně něco je. Být přítomen nebo dokonce účasten cizí hádky je slušnému člověku trapné. Ti ostatní toho později mohou využít proti vám.

6. Nestyďte se vyjádřit své pocity.Mít vztek není samo o sobě nic špatného, ostatně máme ho čas od času všichni. Pokud dokážete říct „jsem naštvaná“, „žárlím“ nebo „je mi to líto“, vám se uleví a partnerovi to pomůže vyznat se v situaci.

7. Naslouchejte partnerovi. Jeho názor je přinejmenším stejně důležitý jako váš. Nebojte se mu dát za pravdu a ocenit výroky, které považujete za pozitivní. Možná ho tím naučíte dát za pravdu vám.

8. Neodsuzujte člověka, ale jeho chování. Cílem je vyřešit problém, a k tomu vám osobní útoky rozhodně nepomohou. Krom toho „Rozčiluje mě, jak zacházíš s penězi“ zní rozhodně líp než „Jsi hrozný blbec“.

9. Nenechte se utlouci argumenty. Většina mužů se snaží posunout konkrétní problém do abstraktní roviny filozofických otázek a většina žen jim na to vždycky zase znova skočí. Snažte se držet meritu věci. Když už se cítíte v úzkých, zopakujte svou výchozí tezi („Vadí mi, že vůbec nechodíme do divadla.“).

10. Hádku zakončete usmířením. „Nad tvým hněvem ať slunce nezapadá,“ praví starověká moudrost bájného krále Ášóky. Dejte partnerovi najevo, že hádka na vašem vzájemném vztahu nic nemění a že ho máte stále rádi. Kromě toho – usmiřování může být a také obvykle bývá krásné…


Zuzana Sýkorová