Chcete-li na vlastní oči vidět, jak si s tradičním materiálem v moderní době hrají čeští keramici, zajděte se podívat na výstavu současné české keramiky s názvem „Od nádoby k soše“. Ta je k vidění v Novoměstské radnici v Praze až do 15. září 2000. Šikovných českých ručiček je u nás v oblasti tohoto specifickéhu umění velmi mnoho, takže by pro jejich kompletní představení byl každý výstavní sál malý. Proto zde můžete vidět díla jen třiceti keramiků a keramiček, mezi nimiž najdete zástupce několika generací. Nejen generační rozdíly, ale také různé vidění světa a chápání hmoty se odráží i v jejich dílech, takže na poměrně malém prostoru najdete ukázky několika stylů a škol, které dokumentují stav a vývoj české keramiky. Ta je ostatně po léta chloubou české zručnosti přesahující zdaleka hranice země. Zúčastnění výtvarníci jsou velmi často držiteli mezinárodních ocenění a s jejich tvorbou se mohli zájemci o výtvarno a keramično setkat na výstavách pořádaných snad na všech kontinentech. Na výstavě „Od nádoby k soše“ můžete vidět práce K. Nepraše, K. Pauzera, H. Purkrábkové, P. Rady, J. Radové, V. Šeráka, M. Taberyové, A. Klimešové, A. Lamra, R. Krásy, M. Olivy (konvice na obrázku jsou z jeho dílny) a dalších.